Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Sveriges Riksbank: Reporäntan höjs till noll procent

Inflationen har varit nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent
sedan början av 2017 och Riksbanken bedömer att det finns goda
förutsättningar för att inflationen ska vara nära målet även
framöver. Direktionen har därför, i linje med bedömningen i oktober,
beslutat att höja reporäntan från ?0,25 till noll procent. Prognosen
för reporäntan är oförändrad och räntan väntas ligga kvar på noll
procent de närmaste åren.

Inflationen vid målet

Svensk ekonomi har liksom ekonomierna i omvärlden gått in i en fas med
lägre tillväxt. Avmattningen sker dock efter flera år med hög
tillväxt och stark utveckling på arbetsmarknaden och innebär
sammantaget att svensk ekonomi går från en konjunktur som varit
starkare än normalt till ett mer normalt läge. Inflationen i Sverige
har varit nära 2 procent sedan början av 2017. Efter en väntad
nedgång under sommaren har den åter stigit till strax under 2
procent.

Penningpolitiken fortsatt expansiv

Utvecklingen sedan det penningpolitiska mötet i oktober har på det
hela taget blivit som Riksbanken förväntade sig. Konjunktur- och
inflationsutsikterna är i stort sett oförändrade. Direktionen har
därför beslutat att höja reporäntan från ?0,25 procent till noll
procent, i linje med prognosen från oktober. Prognosen för reporäntan
är oförändrad och räntan väntas ligga kvar på noll procent under de
närmaste åren. Enligt beslutet i april 2019 köper Riksbanken
statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45
miljarder kronor från juli 2019 till december 2020. Med den expansiva
penningpolitiken bedöms konjunkturen bli balanserad under kommande år
och förutsättningarna vara goda för en inflation nära målet även
framöver.

Penningpolitiken anpassas efter utsikterna
Om konjunktur- och inflationsutsikterna skulle förändras kan
penningpolitiken behöva anpassas. Förbättrade utsikter skulle
motivera en högre ränta. Men om ekonomin istället skulle utvecklas
sämre än väntat kan direktionen komma att såväl sänka reporäntan som
vidta andra åtgärder för att göra penningpolitiken mer expansiv.

Viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens
skuldsättning

De svenska hushållen är högt skuldsatta och därmed känsliga för
ändrade ekonomiska förutsättningar. För att minska riskerna som är
förknippade med hushållens skuldsättning och komma tillrätta med
strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden behövs det
åtgärder inom bostads- och skattepolitiken och en ändamålsenlig
utformning av makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
|KPI | 2,0 (2,0) | 1,8 (1,8) |1,8 (1,9)|1,8 (1,8)|2,1 (2,1)|
+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
|KPIF | 2,1 (2,1) | 1,7 (1,7) |1,7 (1,8)|1,7 (1,8)|1,9 (2,0)|
+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
|BNP | 2,2 (2,3) | 1,1 (1,3) |1,2 (1,2)|1,7 (1,6)|1,9 (1,8)|
+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
|Arbetslöshet, procent| 6,3 [6,3] | 6,8 [6,8] |6,9 (6,9)|7,0 (7,0)|7,1 (7,1)|
+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
|Reporänta, procent |-0,5 (-0,5)|-0,3 (-0,3)|0,0 (0,0)|0,0 (0,0)|0,1 (0,1)|
+---------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i oktober 2019 inom
parentes. Efter att ha identifierat kvalitetsbrister har SCB
publicerat reviderad arbetsmarknadsstatistik. De siffror som helt
eller delvis bygger på tidigare publicerad statistik är kursiverade
inom hakparentes. Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan
Procent, kvartalsmedelvärden

+---------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
| | 2019 kv 3 | 2019 kv 4 | 2020 kv 4 | 2021 kv 4 | 2022 kv 4 |
+---------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
|Reporänta|-0,25 (-0,25)|-0,25 (-0,25)|0,00 (0,00)|0,00 (0,00)|0,13 (0,13)|
+---------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i oktober 2019 inom
parentes.

Källa: Riksbanken
Vice riksbankscheferna Anna Breman och Per Jansson reserverade sig mot
beslutet att nu höja reporäntan.

Breman anser att genom att vänta med att höja reporäntan i närtid ökar
sannolikheten för att varaktigt behålla inflationen nära målet och
det ökar även möjligheten att fortsätta med långsamma höjningar av
reporäntan kommande år. Breman föredrog en räntebana som indikerar en
höjning under första halvåret 2020, under förutsättning att
konjunkturen då har stabiliserats, och att räntan därefter höjs
ungefär en gång per år under 2021 och 2022.

Jansson förespråkade en räntebana som indikerar att räntan höjs en bit
in på prognosperioden, i ett läge då det kan antas att
förutsättningarna för att klara inflationsmålet framöver ser lite
bättre ut än för närvarande.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 8 januari 2020. Protokollet
från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 8 januari. En
presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson,
chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11:00 på
Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation.
Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/reporantan-hojs-till-noll...
https://mb.cision.com/Public/1460/2995084/931c3c438ef06dfc.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2995084/a7fff8457dce5a08.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2995084/84067d793f9b0ccc.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.