Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Sveriges Riksbank: Reporäntan oförändrad på ?0,25 procent

Konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas
med lägre tillväxt. Även om tillväxten dämpas är konjunkturen
fortsatt stark. Förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar
nära 2 procent kommande år har inte förändrats i någon större
utsträckning. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan
oförändrad på ?0,25 procent. Liksom i december indikerar prognosen
att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, under förutsättning
att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig.

God konjunktur trots blandade signaler

Tillväxten i omvärlden dämpas men konjunkturen fortsätter vara god de
närmaste åren, med låg arbetslöshet och stigande löneökningstakt i
många länder. Osäkerheten om styrkan i den internationella ekonomin
är dock fortsatt stor.

Även om indikatorer pekar på att stämningsläget hos hushåll och
företag har dämpats i Sverige kvarstår bilden av en stark svensk
konjunktur. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit lite starkare
än väntat och arbetslösheten är den lägsta på ett decennium. Såväl
inflationen som inflationsförväntningarna har etablerats kring 2
procent.

Goda förutsättningar för inflation nära 2 procent framöver

Den starka konjunkturen och ett stigande kostnadstryck både i Sverige
och omvärlden innebär att det finns goda förutsättningar för
inflationen att vara nära målet även kommande år. Dessa utsikter har
inte ändrats i någon större utsträckning sedan i december.
Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på
?0,25 procent. Penningpolitiken fortsätter därmed att vara expansiv
och ge stöd åt konjunkturen.

Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i
statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare.

Penningpolitiken behöver gå försiktigt fram

Flera faktorer talar för att penningpolitiken behöver gå försiktigt
fram. Liksom i december indikerar prognosen för reporäntan att nästa
höjning sker under andra halvåret 2019, under förutsättning att
konjunktur- och inflationsutsikterna står sig. Direktionen bedömer
att räntan behöver höjas i långsam takt även därefter, ungefär två
gånger per år med 0,25 procentenheter vid varje tillfälle, för att
inflationen ska förbli nära 2 procent. Det finns dock osäkerhet kring
både utvecklingen i omvärlden och styrkan i den inhemska
konjunkturen. Konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att avgöra
hur penningpolitiken utformas framöver.

I januari 2016 beslutade direktionen om ett mandat som gör det lättare
att snabbt intervenera på valutamarknaden. Mandatet har förlängts ett
flertal gånger sedan dess, men direktionen valde att inte förlänga
det ytterligare när det löpte ut den 12 februari.

Viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens
skuldsättning

De svenska hushållen är högt skuldsatta och därmed känsliga för
ändrade ekonomiska förutsättningar, som stigande räntor eller högre
arbetslöshet. För att minska riskerna förknippade med hushållens
skuldsättning och komma tillrätta med strukturella problem på den
svenska bostadsmarknaden behövs det åtgärder inom bostadspolitiken
och skattepolitiken och en ändamålsenlig utformning av
makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
| |2017 |2018 |2019 |2020 |2021 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
|KPIF |2,0 (2,0) |2,1 (2,1) |2,0 (1,9) |1,8 (1,8)|2,0 (2,0)|
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
|BNP |2,1 (2,1) |2,2 (2,2) |1,3 (1,5) |1,9 (2,0)|1,8 (1,8)|
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
|Arbetslöshet, procent|6,7 (6,7) |6,3 (6,3) |6,3 (6,3) |6,5 (6,5)|6,6 (6,6)|
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
|Reporänta, procent |?0,5 (?0,5)|?0,5 (?0,5)|?0,2 (?0,2)|0,3 (0,3)|0,8 (0,8)|
+---------------------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2018 inom
parentes.

Källor: SCB och Riksbanken
Prognos för reporäntan
Procent, kvartalsmedelvärden

+---------+---------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+
| |2018 kv 4|2019 kv 1 |2019 kv 2 |2020 kv 1 |2021 kv 1 |2022 kv 1|
+---------+---------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+
|Reporänta|?0,50 |?0,27 (?0,27)|?0,24 (?0,24)|0,10 (0,10)|0,60 (0,60)|1,10 |
+---------+---------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2018 inom
parentes.

Källa: Riksbanken
Beslutet om reporäntan tillämpas från den 20 februari 2019.
Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 22
februari. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och
Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag
klockan 11:00 på Riksbanken. För att delta måste du visa
presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på
www.riksbank.se.Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i
december 2018 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/reporantan-oforandrad-pa--...
https://mb.cision.com/Public/1460/2739824/888b4a069a076ddf.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2739824/8e2a7d36e46fff8a.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2739824/820121dcca8bad19.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2739824/9f7ba2fa870a9b56.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.