Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Sveriges Riksbank: Reporäntan oförändrad på ?0,50 procent

Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För
att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent behöver
penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har
därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på ?0,50 procent
och räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av
2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret
2017, enligt direktionens beslut i april. Eftersom nuvarande
köpprogram löper året ut ger det möjlighet att avvakta ytterligare
information som kan påverka ett beslut i december om en eventuell
förlängning av köpen. Direktionen har också fattat beslut om att
förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera på
valutamarknaden.

Utvecklingen sedan september har varit i linje med Riksbankens
prognoser i såväl omvärlden som Sverige. Återhämtningen i omvärlden
fortsätter men det globala inflationstrycket är dämpat och ränteläget
är lågt. Normaliseringen av penningpolitiken i omvärlden väntas ta
tid.

Riksbankens penningpolitik har bidragit till att den svenska
konjunkturen är stark. Sysselsättningsgraden är historiskt hög.
Inflationen har stigit och var 2,3 procent i september. Framförallt
är det tjänstepriserna som ökar snabbt, vilket avspeglar att den
starka konjunkturen nu sätter tydligare avtryck i prisökningstakten.

Konjunkturen behöver fortsätta att sätta avtryck i priserna

En del av uppgången i inflationen de senaste månaderna förklaras dock
av tillfälliga faktorer. Inflationen väntas därför sjunka tillbaka
något den närmaste tiden men är fortsatt nära 2 procent de närmaste
åren. Det har tagit tid och krävts mycket stöd av penningpolitiken
att få upp inflationen och inflationsförväntningarna. Det är därför
viktigt att den starka svenska konjunkturen fortsätter att sätta
avtryck i prisutvecklingen så att inflationsförväntningarna förblir
förankrade vid målet. För att inflationen ska ligga kvar nära målet
är det också viktigt att kronans växelkurs inte stärks alltför
snabbt. Det skulle exempelvis kunna hända om Riksbankens
penningpolitik avviker tydligt från omvärldens.

Expansiv penningpolitik för en inflation fortsatt nära målet
Mot denna bakgrund har Riksbankens direktion beslutat att behålla
reporäntan oförändrad på ?0,50 procent. Direktionen räknar liksom
tidigare med att låta reporäntan ligga kvar på den nivån till mitten
av 2018 då långsamma räntehöjningar inleds. Köpen av
statsobligationer fortsätter under 2017, i enlighet med beslutet i
april. Eftersom köpprogrammet löper året ut ger det möjlighet att
avvakta ytterligare information som kan påverka ett beslut i december
om en eventuell förlängning av köpen. Direktionen har också fattat
beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt
intervenera på valutamarknaden.

Riksbanken har, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare
penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera
inflationen och värna inflationsmålet. Alla de verktyg som Riksbanken
har redogjort för tidigare kan användas vid behov.

Penningpolitiken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för
pris- och lönebildningen och bidrar på så sätt till en god ekonomisk
utveckling. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka
riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning.
För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar
behöver dessa risker hanteras med åtgärder inom bostadspolitiken,
skattepolitiken och makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+----+
| |2016|2017 |2018 |2019 |2020|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+----+
|KPI |1,0 |1,8 (1,8) |1,9 (2,1) |2,8 (2,9)|3,1 |
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+----+
|KPIF |1,4 |1,9 (2,0) |1,8 (1,9) |2,1 (2,1)|2,1 |
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+----+
|BNP |3,3 |2,9 (3,2) |2,9 (2,7) |2,0 (2,0)|1,9 |
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+----+
|Arbetslöshet, 15-74 år, procent|6,9 |6,7 (6,7) |6,5 (6,5) |6,5 (6,5)|6,5 |
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+----+
|Reporänta, procent |?0,5|?0,5 (?0,5)|?0,4 (?0,4)|0,0 (0,0)|0,6 |
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+----+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2017
inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken
Prognos för reporäntan
Procent, kvartalsmedelvärden

+---------+------+--------+--------------+--------------+------------+---------+
| |2017 |2017 kv |2018 kv 1 |2018 kv 4 |2019 kv 4 |2020 kv 4|
| |kv 3 |4 | | | | |
+---------+------+--------+--------------+--------------+------------+---------+
|Reporänta|?0,50 |?0,50 |?0,50 (?0,50) |?0,27 (?0,27) |0,24 (0,24) |0,75 |
| | |(?0,50) | | | | |
+---------+------+--------+--------------+--------------+------------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2017
inom parentes.

Källa: Riksbanken
Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig
mot beslutet att förlänga mandatet för valutainterventioner. Flodén
angav samma motivering som vid besluten i januari, februari och juli
2016 samt februari 2017. Ohlsson ansåg att i ett läge med inflation
och inflationsförväntningar nära målet kan eventuella interventioner
på valutamarknaden handläggas utan särskilda mandat.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 1 november. Protokollet från
direktionens penningpolitiska möte publiceras den 9 november. Mer
information om mandatet för valutainterventioner finns i separat
protokollsbilaga på www.riksbank.se. En presskonferens med
riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, tf. bitr. chef
för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan
11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation.
Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/reporantan-oforandrad-pa--...
http://mb.cision.com/Public/1460/2376235/8def874102cbe1ec.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2376235/801a51360cc191a1.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2376235/ab95ce98d20f8151.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2376235/8741b8be0b048793.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2376235/8a9fff9bde123c77.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.