Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-07

Sveriges Riksbank: Reporäntan oförändrad på ?0,50 procent, statsobligationsköp enligt plan

Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För
att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även framöver behöver
penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har
därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på ?0,50 procent
och räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av
2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret
2017, enligt direktionens beslut i april.

Konjunktursignalerna från omvärlden är goda men den globala
inflationen är fortsatt dämpad. Jämfört med prognosen i juli finns nu
förväntningar om en något mer expansiv penningpolitik i för Sverige
viktiga länder.

Den svenska konjunkturen är stark; BNP växte snabbt andra kvartalet
och sysselsättningsgraden är historiskt hög. Inflationen har fortsatt
att stiga och har de senaste månaderna varit oväntat hög. Utfallen
förklaras delvis av tillfälliga faktorer men även bortsett från det
har inflationen utvecklats starkare än väntat.

Det har dock tagit tid att få upp inflationen och
inflationsförväntningarna och det har krävts mycket stöd av
penningpolitiken. Även om det på senare tid har skett en bredare
uppgång i tjänstepriserna behöver konjunkturen fortsatt sätta avtryck
i prisutvecklingen. Detta understryks bland annat av en svag
utveckling av kostnadstrycket hittills i år. För
inflationsutvecklingen är det också viktigt att kronans växelkurs
inte stärks alltför snabbt. Det skulle exempelvis kunna ske om
Riksbankens penningpolitik avviker för mycket från omvärldens.

Fortsatt expansiv penningpolitik för en inflation nära målet
Mot denna bakgrund har Riksbankens direktion beslutat att behålla
reporäntan oförändrad på ?0,50 procent och räknar med att höja den
först i mitten av 2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under
andra halvåret 2017, i enlighet med beslutet i april. Vid slutet av
året kommer köpen av statsobligationer totalt att uppgå till 290
miljarder kronor, exklusive återinvesteringar. Förfall och
kupongbetalningar återinvesteras tills vidare. Med fortsatt stöd av
penningpolitiken väntas KPIF-inflationen vara nära 2 procent de
kommande åren.

Direktionen har, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare
penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera
inflationen och värna inflationsmålet. Alla de verktyg som Riksbanken
har redogjort för tidigare kan, som alltid, användas vid behov.

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets
roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga
ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna kopplade till
hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i
svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker
hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken
och makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
| |2016|2017 |2018 |2019 |
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|KPI |1,0 |1,8 (1,6) |2,1 (2,0) |2,9 (2,9)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|KPIF |1,4 |2,0 (1,8) |1,9 (1,7) |2,1 (2,0)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|BNP |3,2 |3,2 (2,2) |2,7 (2,4) |2,0 (2,1)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|Arbetslöshet, 15-74 år, procent|6,9 |6,7 (6,7) |6,5 (6,6) |6,5 (6,7)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+
|Reporänta, procent |?0,5|?0,5 (?0,5)|?0,4 (?0,4)|0,0 (0,0)|
+-------------------------------+----+-----------+-----------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2017 inom
parentes.

Källor: SCB och Riksbanken
Prognos för reporäntan
Procent, kvartalsmedelvärden

+---------+-----+-------+-------------+-------------+-----------+---------+
| |2017 |2017 kv|2017 kv 4 |2018 kv 3 |2019 kv 3 |2020 kv 3|
| |kv 2 |3 | | | | |
+---------+-----+-------+-------------+-------------+-----------+---------+
|Reporänta|?0,50|?0,50 |?0,50 (?0,50)|?0,40 (?0,40)|0,11 (0,11)|0,62 |
| | |(?0,50)| | | | |
+---------+-----+-------+-------------+-------------+-----------+---------+

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2017 inom
parentes.

Källa: Riksbanken
Beslutet om reporäntan tillämpas från den 13 september. Protokollet
från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 21 september.
En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Anders Vredin,
tf chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag
klockan 11.00 på Riksbanken. Observera att ingången är via bankens
personalentré, Malmskillnadsgatan 7 och att det kan ta något längre
tid än normalt att gå in på banken. För att delta måste du visa
presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/reporantan-oforandrad-pa--...
http://mb.cision.com/Public/1460/2341791/bafd5ffd8c7e5b06.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2341791/86a047432f2feae4.pdf
http://mb.cision.com/Public/1460/2341791/91fde3426c9e75d3.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.