Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Sveriges Riksbank: Riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige är något större än i våras

Avmattningen i världsekonomin har bidragit till förväntningar om
fortsatt mycket låga räntor de kommande åren. I en sådan miljö kan
marknads-aktörerna välja att öka sitt risktagande, vilket kan leda
till att tillgångar blir övervärderade och skuldsättningen ökar på
ett ohållbart sätt. I Sverige medför hushållens höga skulder och
sårbarheterna i banksystemet att det svenska finansiella systemet är
känsligt för störningar. Det är därför viktigt att motståndskraften i
det finansiella systemet ökar.

Konjunkturavmattning och fortsatt låga räntor

Konjunkturen i såväl Sverige som omvärlden har mattats av, och går nu
efter flera år med stark konjunktur mot ett mer normalt
konjunkturläge. Samtidigt har många centralbanker under året gjort
penningpolitiken mer expansiv. Sammantaget har detta bidragit till
att marknadsaktörerna förväntar sig fortsatt mycket låga räntor de
kommande åren. I en sådan miljö kan aktörerna välja att öka sitt
risktagande i jakt på avkastning, vilket kan leda till att tillgångar
blir övervärderade och skuldsättningen ökar på ett ohållbart sätt.

Handelskonflikten mellan USA och Kina samt oklarheterna kring Brexit
bidrar till att det är osäkert hur konjunkturen kommer att utvecklas
framöver. Om den ekonomiska utvecklingen blir betydligt sämre än
förväntat eller om viljan att ta risk plötsligt skulle minska skulle
det kunna blottlägga sårbarheter som byggts upp i det finansiella
systemet.

Hushållens skulder fortfarande den största inhemska risken

Hushållens skulder är historiskt höga och har vuxit kraftigt under
många år. Detta gör den svenska ekonomin sårbar, särskilt om
bostadspriserna skulle falla kraftigt. I dagsläget stiger
bostadspriserna i måttlig takt, men den framtida utvecklingen är
osäker. Erfarenheter visar att finansiella kriser och fall i
bostadspriserna historiskt sett har fått djupare och mer varaktiga
konsekvenser om de föregåtts av kraftigt stigande skulder.

Att hushållens skulder har stigit under lång tid beror bland annat på
att räntorna har fallit, men framför allt på att bostadsmarknaden
fungerar dåligt och att skattesystemet inte är väl utformat ur ett
finansiellt stabilitetsperspektiv. Därför behövs åtgärder inom
bostads- och skattepolitiken.

Sårbarheter i det svenska banksystemet kräver åtgärder

Det finns även sårbarheter i det svenska banksystemet som bland annat
hänger ihop med dess storlek, att bankerna är nära kopplade till
varandra, och att de har begränsade kapitalnivåer och, i vissa
avseenden, låg motståndskraft mot likviditetsrisker.

Sårbarheterna i banksystemet gör det angeläget att bankerna har
tillräcklig motståndskraft. Bankerna behöver öka sitt kapital i
förhållande till sina totala tillgångar. Riksbankens stresstester av
bankers likviditet visar dessutom på väsentliga likviditetsbehov vid
finansiell stress. Det är därmed viktigt att bankerna fortsätter att
minska sina likviditetsrisker genom att förlänga löptiden på sin
finansiering. Samtidigt är det viktigt att bankerna håller
tillräckliga likviditetsreserver i såväl svenska kronor som utländsk
valuta.

Klimatförändringar och cyberhot ger upphov till risker

Klimatförändringarna och omställningen till en mindre fossilbaserad
ekonomi kan innebära risker för det internationella finansiella
systemet. Därför är det viktigt att inkludera sådana risker i
tillsynen av finansiella institut och övervakningen av finansiell
stabilitet. Det är också viktigt att såväl finansiella som
icke-finansiella företag förbättrar sin rapportering av riskerna.

Cyberrisker är ett av de största hoten mot det internationella
finansiella systemet och dess deltagare. Det är därför viktigt att
myndigheter, banker, finansiella infrastrukturföretag och andra
finansiella aktörer arbetar med att förebygga cyberhot i sina system.

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Olof Sandstedt,
chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls i dag klockan
11:00 på Riksbanken.

Presslegitimation eller motsvarande krävs. Presskonferensen kommer att
sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den
också finns tillgänglig i efterhand.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sveriges-riksbank/r/riskerna-for-den-finansie...
https://mb.cision.com/Public/1460/2968647/b9a63532ea240571.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2968647/bd26343044da74a1.pdf
https://mb.cision.com/Public/1460/2968647/a43e2cff2ec33f1a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.