Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-12

Svolder: Svolders substansvärde 2019-08-09: 122 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med
25 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under
motsvarande tidsperiod stigit 24 procent. Senaste betalkurs för
Svolders B-aktie var 114,60 SEK, vilket innebär att B-aktien
handlades med en rabatt om 6 procent i förhållande till
substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 144,00 SEK, vilket innebär
att A-aktien handlades med en premie om 18 procent i förhållande till
substansvärdet.)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72
Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i
börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders
substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på
bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) · Box 70431 · 107 25 Stockholm · Telefon 08-440 37
70

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/svolder/r/svolders-substansvarde-2019-08-09-1...
https://mb.cision.com/Main/80/2878884/1088618.pdf

Författare Cision News