Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-24

SWECO: Beslut vid Sweco AB:s extra bolagsstämma den 24 augusti 2015

Vid Sweco AB:s extra bolagsstämma idag beslutades i enlighet med
samtliga förslag som styrelsen lagt fram för stämman.

Beslut med anledning av det föreslagna samgåendet med Grontmij N.V.
(Grontmij)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av nya aktier av serie B att
utgöra aktievederlag i det offentliga uppköpserbjudandet till
aktieägarna i Grontmij eller som fusionsvederlag i den eventuella
efterföljande fusionen med Grontmij. Genom beslut om nyemission med
stöd av bemyndigandet förväntas antalet nyemitterade aktier av serie
B ej komma att överstiga 17 miljoner nya aktier.

Stämman beslutade vidare att godkänna den fusionsplan som antogs av
styrelserna i Sweco och Grontmij den 30 juni 2015 avseende en fusion
mellan Sweco och Grontmij med Sweco som övertagande bolag. Fusionen
är ett alternativ till tvångsinlösen och kommer endast att
verkställas om vissa villkor uppfylls, däribland att Sweco uppnår en
acceptansnivå i budet på Grontmij som motsvarar minst 80 % men mindre
än 95 % av samtliga aktier i Grontmij. Skulle fusionen genomföras så
kommer genom Bolagsverkets slutliga registrering av fusionen Grontmij
att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Sweco.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för
nästa årsstämma, besluta om en nyemission av A-aktier och B-aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att Sweco ska,
helt eller delvis, använda emissionslikviden för återbetalning av den
bankfinansiering som Sweco har upptagit i samband med samgåendet med
Grontmij. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha
rätt att genomföra en företrädesemission med en total emissionslikvid
om ett belopp som vid utnyttjandet av bemyndigandet maximalt
motsvarar 140 MEUR. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter,
teckningstid och teckningskurs kommer att fastställas av styrelsen i
samband med att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av
bemyndigandet.

Överlåtelse av aktier i HYDROCOOP, spol. s r.o.

Stämman beslutade att godkänna en överlåtelse av samtliga Swecos
aktier i det indirekt ägda slovakiska bolaget HYDROCOOP, spol. s r.o.
(HYDROCOOP), motsvarande 80 % av samtliga aktier i HYDROCOOP.
Beslutet innebär en överlåtelse till vissa nyckelanställda i
HYDROCOOP, tillika nuvarande minoritetsägare i bolaget mot en
sammanlagd köpeskilling om 5 EUR.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco, 08-695 66 60

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 08-695 66 16

Johan Nordström, Swecos styrelseordförande, 08-463 37 60

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör Sweco, 08-695 66 40

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart
samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter
utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och
samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag
och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget
omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24
augusti 2015 klockan 17:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/beslut-vid-sweco-ab-s-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/1356/9818638/411236.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.