Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

SWECO: Delårsrapport januari - juni 2017 Sweco AB (PUBL)

Stabil utveckling på en bra marknad

April - juni 2017

· Nettoomsättningen minskade till 4 262 MSEK (4 370)
· EBITA minskade till 312 MSEK (462), marginal 7,3 procent (10,6)
· EBIT minskade till 299 MSEK (438), marginal 7,0 procent (10,0)
· Resultatet efter skatt minskade till 225 MSEK (342), motsvarande
1,88 SEK per aktie (2,85)

· Nettoomsättningen ökade till 8 670 MSEK (8 387)
· EBITA ökade till 807 MSEK (690), marginal 9,3 procent (8,2)
· EBIT ökade till 776 MSEK (643), marginal 8,9 procent (7,7)
· Resultatet efter skatt ökade till 585 MSEK (489), motsvarande 4,89
SEK per aktie (4,09)

· Nettoskulden minskade till 2 064 MSEK (2 534)
· Nettoskuld/EBITDA minskade till 1,2 gånger (2,0)
Januari - juni 2017

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

Swecos verksamhet utvecklades stabilt under andra kvartalet. Ökade
timarvoden och lägre projektjusteringar bidrog positivt till
utvecklingen. EBITA ökade med cirka 23 MSEK justerat för
kalendereffekter och förra årets extraordinära poster. Eftersom
kvartalet hade färre tillgängliga arbetstimmar jämfört med samma
period förra året är den redovisade resultatutvecklingen negativ.

Under kvartalet tilldelades Sweco ett antal viktiga projekt för att
planera och utforma framtidens samhällen och städer, såsom utformning
av inkapslingsanläggningen för Sveriges använda kärnbränsle,
planering av tre nya stadsdelar i Amsterdam samt rådgivning vid
konstruktionen av en ny kraftanläggning som kommer att fördubbla
energiproduktionen i Rwanda.

Vår huvudsakliga prioritet är fortsatta operationella förbättringar.
Vi fokuserar på våra kunder, intern effektivitet och på att ha
branschens bästa medarbetare i enlighet med Swecos verksamhetsmodell.
Med stöd av en stark finansiell ställning och en marknadsposition som
Europas ledande arkitekt- och ingenjörsbolag, är Sweco väl
positionerat för fortsatt värdeskapande tillväxt. Strategin för
framtiden är att upprepa vår historia. Vi kommer att fortsätta
utveckla vår ledande position på den nordeuropeiska marknaden genom
såväl förvärv som organisk tillväxt.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god. Den svenska
marknaden är fortsatt stark. Marknaderna i Norge, Danmark, Västeuropa
och Centraleuropa är överlag goda. Marknaderna i Finland och
Nederländerna håller på att förbättras.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08-695 66 60 / 070-552 92
75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, finansdirektör, telefon 08-695 63 32 / 070-347 23 83,
jonas.dahlberg@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, telefon 08-695 66 40 / 070-382
36 86, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv
infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500
medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för
varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är
det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med
en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl.
12:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/delarsrapport-januari---juni-2017-swec...
http://mb.cision.com/Main/1356/2314696/702735.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.