Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

SWECO: Delårsrapport januari - juni 2018 Sweco AB (PUBL)

Fortsatt positiv utveckling

April - juni 2018

· Nettoomsättningen ökade till 4 916 MSEK (4 262)
· EBITA ökade till 464 MSEK (312), marginal 9,4 procent (7,3)
· EBIT ökade till 443 MSEK (299), marginal 9,0 procent (7,0)
· Resultatet efter skatt ökade till 329 MSEK (225), motsvarande 2,77
SEK per aktie (1,88)

Januari - juni 2018

· Nettoomsättningen ökade till 9 544 MSEK (8 670)
· EBITA ökade till 873 MSEK (807), marginal 9,1 procent (9,3)
· EBIT ökade till 835 MSEK (776), marginal 8,7 procent (8,9)
· Resultatet efter skatt ökade till 627 MSEK (585), motsvarande 5,27
SEK per aktie (4,89)

· Nettoskulden ökade till 2 685 MSEK (2 064)
· Nettoskuld/EBITDA ökade till 1,5 gånger (1,2)
Koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Swecos positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet. EBITA
ökade med cirka 79 MSEK och den organiska tillväxten ökade till 7
procent, justerat för kalendereffekt. En stark orderstock och fler
anställda gav stöd till utvecklingen. Rapporterat resultat visade en
större förbättring, eftersom det andra kvartalet påverkades positivt
av 10 ytterligare arbetstimmar jämfört med samma period föregående
år. Detta bidrog till nettoomsättning och EBITA med cirka 73 MSEK.

På affärsområdesnivå fortsatte den positiva utvecklingen i framförallt
Nederländerna och Danmark. Tillsammans bidrog de till merparten av
Swecos ökade EBITA under kvartalet, justerat för kalendereffekt. Den
organiska tillväxten var särskilt stark i Västeuropa, Nederländerna
och Norge.

Vår strategiska inriktning ligger fast. Sweco planerar och utformar
framtidens samhällen och städer. Vi är den europeiska marknadsledaren
med starka kundrelationer, motiverade medarbetare och en stark
finansiell ställning. Vi kommer att fortsätta stärka vår ledande
position genom såväl organisk tillväxt som förvärv i norra Europa.
Vår verksamhetsmodell är baserad på decentraliserat ansvar med en
kombination av kundfokus, intern effektivitet och branschens bästa
medarbetare.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god och den fortsätter
att utvecklas positivt, med ökade investeringar till följd av en
stabil ekonomisk utveckling i norra Europa.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Bergman, vd och koncernchef, 08-695 64 03 / 073-412 64 03
Jonas Dahlberg, finansdirektör, 08-695 63 32 / 070-347 23 83
Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, 070-273 48 79

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv
infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000
medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för
varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är
det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med
en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl.
12:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/delarsrapport-januari---juni-2018-swec...
http://mb.cision.com/Main/1356/2578269/880800.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.