Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-11

Sweco: Köp på stark historik och fina tillväxtmöjligheter - DI

(SIX) Swecos aktie har handlas kring rekordnotering de
senaste veckorna men teknikkonsultens starka historik och fina
förutsättningar för fortsatt tillväxt talar för att det ej är
för sent att köpa aktien, skriver Dagens Industri.

Det framgår av måndagens utgåva av Dagens Industri.

Den starka kursutvecklingen i kombination med Swecos
exponering mot bostadsbyggande, där utsikterna är osäkra, skulle
kunna tyda på begränsad potential och en överhängande risk för
en större rekyl. Dagens Industri tror dock ej att så är fallet.
Bland annat lyfter man fram Swecos stabilitet och historik av så
väl organisk som förvärvad tillväxt, under hög lönsamhet. Vidare
är en konjunktursvacka för byggsektorn redan intecknad och
Swecos står väl diversifierat mot andra segment.

Gällande marginalpotentialen ser tidningen det som fullt
möjligt att Sweco kan återigen närma till de 10-procentiga
rörelsemarginaler man hade före finanskrisen, vilket kan
jämföras med fjolårets marginal på 8,8 procent. Stoppas
förlusterna i Ryssland och affärsområdet Industry fortsätter sin
starka trend från i fjol så bidrar det med en
marginalförbättring på nära 1 procentenhet. Och varje procent
konsulternas debiteringsgrad förbättras skulle i nuläget ge
cirka 0,9 procentenheter på marginalen, enligt Dagens Industri.
Tillväxten väntas drivas av konsolidering då
teknikkonsultmarknaderna i Norden fortfarande är fragmenterade
och Sweco har kapacitet att förvärva för runt en halv miljard
kronor under det närmsta året utan att överträda sitt eget
nettoskuldssättningsmål. Därtill kan Sweco förvärva med den egna
aktien som betalningsmedel.

Sammantaget ser tidningen att Swecos vinst per aktie ökar
till 5,50 kronor för helåret 2013 och närmar sig 6,00 kronor för
2014. P/e-talet på 2013 års estimat är således cirka 14,5 vilket
är något högre de senare årens snittvärdering. Dagens Industri
ser dock möjligheten att vinstförväntningarna för 2014 vid samma
tid nästa år har klättrat upp till 6,50 till 7,00 kronor, vilket
tillsammans med tidningens motiverade multipel på 14 skulle ge
en aktiekurs på 90 till 100 kronor om ett år.

Avslutningsvis ser Dagens Industri möjligheten att en
industriell aktör lägger ett bud på hela Sweco.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.