Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

SWECO: SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016

Starkt resultat genom synergier och ökad debiteringsgrad

Januari-mars 2016

· Nettoomsättningen ökade till 4 018 MSEK (2 456), förvärvad
tillväxt uppgick till 64 procent

· EBITA exklusive extraordinära kostnader ökade till 263 MSEK (229),
marginal 6,6 procent (9,3)

· EBITA förblev oförändrat på 228 MSEK (228), marginal 5,7 procent
(9,3)

· EBIT minskade till 205 MSEK (216), marginal 5,1 procent (8,8)
· Resultatet efter skatt minskade till 148 MSEK (160), motsvarande
1,24 SEK per aktie (1,70)

· Nettoskulden ökade till 2 033 MSEK (1 252)
· Nettoskuld/EBITDA ökade till 2,1 gånger (1,3). Nettoskuld/EBITDA
pro forma och exklusive extraordinära poster uppgick till 1,5 gånger

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

- Det här är ett starkt resultat. Vi integrerar Grontmij och
realiserar synergier samtidigt som vi förbättrar debiteringsgraden
genomgående i koncernen. Synergier och ökad debiteringsgrad bidrog
med cirka 76 MSEK till EBITA, jämfört med pro forma förra året.
Samtidigt hade vi negativa kalendereffekter på 10 färre arbetstimmar
under kvartalet. Det påverkar EBITA negativt med 78 MSEK jämfört med
förra årets pro forma. Synergierna och den ökade debiteringsgraden
väger i stort sett upp den negativa kalendereffekten.

- Sedan förvärvet av Grontmij den 1 oktober 2015 är Sweco det ledande
konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Integrationen
fortskrider väl och genomförs i flera fall snabbare än den
ursprungliga planen. Varumärkesbytet är nu genomfört och alla
tidigare Grontmij-länder verkar idag under namnet Sweco. Vi är
fortsatt trygga med att de finansiella mål som kommunicerades i
samband med förvärvet kommer att uppnås.

- Under kvartalet förvärvades Ludes, ett tyskt arkitekt- och
projektledningsföretag med drygt 100 medarbetare. Förvärvet är i
linje med Swecos strategi att stärka positionen i norra Europa genom
tilläggsförvärv, liknande den modell som vi framgångsrikt har
tillämpat i Norden.

- Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god och utvecklingen är
stabil. Utgångsläget på de olika marknaderna skiljer sig åt. Den
svenska marknaden är stark. Den norska marknaden är god, men har
försvagats. Marknaderna i Danmark, Västeuropa och Centraleuropa är
generellt goda och utvecklas positivt. Marknaderna i Finland och
Nederländerna är fortsatt utmanande.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08 695 66 60 / 070 552 92
75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, finansdirektör, telefon 08 695 63 32 / 070 347 23 83,
jonas.dahlberg@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, telefon 08 695 66 40 / 070 382 36 86, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv
infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500
medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för
varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är
det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med
en omsättning på cirka 16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget
är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj
2016 klockan 07:20.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/sweco-ab--publ--delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/1356/2006477/513967.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.