Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

SWECO: Sweco AB (publ) delårsrapport januari - september 2017

Stabil utveckling och nya stora infrastrukturprojekt

Juli - september 2017

· Nettoomsättningen minskade till 3 635 MSEK (3 723)
· EBITA minskade till 237 MSEK (252), marginal 6,5 procent (6,8)
· EBIT minskade till 219 MSEK (228), marginal 6,0 procent (6,1)
· Resultatet efter skatt minskade till 158 MSEK (166), motsvarande
1,32 SEK per aktie (1,38)

Januari - september 2017

· Nettoomsättningen ökade till 12 305 MSEK (12 111)
· EBITA ökade till 1 044 MSEK (941), marginal 8,5 procent (7,8)
· EBIT ökade till 995 MSEK (871), marginal 8,1 procent (7,2)
· Resultatet efter skatt ökade till 743 MSEK (655), motsvarande 6,21
SEK per aktie (5,47)

· Nettoskulden minskade till 2 311 MSEK (2 315)
· Nettoskuld/EBITDA minskade till 1,4 gånger (1,6)
Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

Sweco hade en stabil utveckling under tredje kvartalet. Vi fortsätter
att effektivisera vår verksamhet för att uppnå ökad lönsamhet. Ökade
timarvoden och lägre projektjusteringar bidrog positivt till
utvecklingen. EBITA ökade med cirka 20 MSEK justerat för
kalendereffekter och förra årets extraordinära poster. Eftersom
kvartalet hade färre tillgängliga arbetstimmar jämfört med samma
period förra året är det redovisade resultatet nominellt lägre än
föregående år.

Under och efter kvartalet tilldelades Sweco flera stora
infrastrukturprojekt. Moderniseringen av Stockholms centralstation,
utformningen av Paris tunnelbanelinje 15 och förlängningen av
motorvägen E6 i Norge är exempel som visar på Swecos marknadsledande
kompetens inom transportinfrastruktur.

Vår huvudsakliga prioritet är fortsatta operationella förbättringar.
Vi fokuserar på våra kunder, intern effektivitet och på att ha
branschens bästa medarbetare i enlighet med Swecos verksamhetsmodell.
Med stöd av en stark finansiell ställning och en marknadsposition som
det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa, är
Sweco väl positionerat för fortsatt värdeskapande tillväxt. Strategin
för framtiden är att upprepa vår historia. Vi kommer att fortsätta
utveckla vår ledande position på den nordeuropeiska marknaden genom
såväl förvärv som organisk tillväxt.

Marknadssituationen är likvärdig på marknaderna och överlag god. Den
svenska marknaden är fortsatt stark, men med avtagande tillväxt.
Marknaderna i Finland och Nederländerna fortsätter att förbättras,
med utgångspunkt i en tidigare utmanande omgivning. Alla övriga
marknader är i stort fortsatt bra.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08-695 66 60 / 070-552 92
75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, finansdirektör, telefon 08-695 63 32 / 070-347 23 83,
jonas.dahlberg@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, telefon 08-695 66 40 / 070-382
36 86, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv
infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500
medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för
varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är
det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med
en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på
Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017
kl. 07:20.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sweco/r/sweco-ab--publ--delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/1356/2376903/742737.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.