Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

SWED: Årsstämma den 28 maj 2020

Styrelsen i Swedbank AB har idag beslutat att årsstämma ska hållas den 28 maj
2020. Styrelsen konstaterar att bankens finansiella ställning är stark men
föreslår att beslut om utdelning inte ska fattas på årsstämman utan när Covid-19
pandemins konsekvenser bättre kan överblickas. Bankens utdelningspolicy ligger
fast.

Rådande situation gör att Swedbank tillsammans med många andra företag står
inför stora utmaningar. Den 20 mars 2020 meddelade Swedbank att bankens
styrelse, med anledning av spridningen av Covid-19, beslutat flytta årsstämman.
Styrelsen informerade vidare om att årsstämma ska hållas senast den 30 juni
2020, vilket är en skyldighet enligt lag.

Vi vet idag inte hur förutsättningarna för att genomföra en årsstämma kommer att
se ut de kommande månaderna. Då dessutom fyra av nio ledamöter i Swedbanks
nuvarande styrelse har avböjt omval och valberedningen föreslagit nyval av fem
ledamöter är det angeläget att föreslagen styrelse kan väljas och inleda sitt
arbete så snart som möjligt. Därför har styrelsen beslutat att kalla till
årsstämma den 28 maj 2020.

Styrelsen har vidare valt att föreslå att beslut om utdelning inte fattas på
årsstämman. Swedbank har en stark finansiell ställning, både ur ett kapital- och
likviditetsperspektiv, och kommer att fortsätta hjälpa sina kunder med
finansiering och rådgivning under dessa svåra omständigheter. När Covid-19
pandemins konsekvenser bättre kan överblickas, avser styrelsen, om
förutsättningar så föreligger, kalla till en extra bolagsstämma för att
aktieägarna på denna ska kunna ta ställning till frågan om utdelning.

Swedbank värnar om aktieägarnas och medarbetarnas hälsa och strävar efter att på
bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av Covid-19. I
syfte att begränsa risken för spridning inför årsstämman avser Swedbank vidta
ett flertal åtgärder samt använda den för banken nytillkomna möjligheten med
poströstning. Skulle situationen förvärras och styrelsen bedömer att årsstämman
inte kan genomföras på ett tillräckligt säkert sätt kan årsstämman komma att
ställas in med mycket kort varsel.

Formell kallelse till årsstämman kommer att publiceras inom kort.

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt
Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 april 2020, kl. 20:40.

Kontakt:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel: + 46 72 740 63 38
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel: +46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen
och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland,
Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags-
och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska
länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31
december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljoner kronor. Läs mer på
www.swedbank.se

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/501519

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.