Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-29

Swedbank: Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

29 december 2017

För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den
disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst tack vare regeringens
politik. Pensionärerna får mer i plånboken vid årsskiftet, medan
ensamstående föräldrar och studenter får vänta till mars respektive
juli innan deras ekonomi förbättras. Det visar analysen om hushållens
ekonomi 2018 som bygger på Swedbanks data över typhushåll.[1]

- Utan sänkt skatt för pensionärer och höjt barnbidrag samt
studiebidrag hade många hushåll fått mindre pengar att röra sig med
2018 jämfört med 2017, säger Arturo Arques, Swedbanks och
Sparbankernas privatekonom.

Högre löner och höjt barnbidrag till barnfamiljer
De som arbetar får högre löner nästa år och även något lägre skatt
till följd av nya prisbasbelopp. Enpersonhushållet får drygt 300
kronor mer kvar efter nödvändiga utgifter är betalda varje månad
jämfört med i januari 2017.

Höjda barnbidrag (200 kronor per barn och månad) från 1 mars gör
ekonomin lite mindre ansträngd för många barnfamiljer. En
ensamstående med två barn får drygt 100 kronor mer kvar att leva på i
januari men i mars får hen i stället 500 kronor mer över varje månad.

- En ensamstående med lite äldre barn får utöver höjt barnbidrag även
höjt underhållsstöd. Det höjs i två steg nästa år och gör att de med
väldigt små marginaler får ännu lite mer kvar att leva på varje
månad, fortsätter Arturo Arques.

En tvåbarnsfamilj i hyreslägenhet får 900 kronor mer kvar att leva på
varje månad de första månaderna 2018. Efter barnbidragshöjningen får
de 1 300 kronor mer kvar i plånboken. Tvåbarnsfamiljen som bor i
villa får i stället 450 respektive 850 kronor mer kvar att leva på
varje månad jämfört med i januari 2017.

Pensionärer får både sänkt skatt och höjt bidrag
För både inkomstpensionären och garantipensionären blir pensionerna
nästa år lägre i fasta priser, jämfört med januari 2017. Men sänkt
skatt på pension och höjt bostadstillägg för pensionärer gör att de
trots det får lite mer kvar i plånboken.

- En pensionär med 17 000 kronor i pension får en skattesänkning på
runt 400 kronor per månad. För en garantipensionär minskar skatten
däremot med knappt 20 kronor per månad, fortsätter Arturo Arques.

Pensionärer med låg pension får dessutom höjt bostadstillägg 2018. För
en garantipensionär med knappt 8 100 kronor i pension per månad och
en hyra på 5 600 kronor eller mer höjs bostadstillägget med 470
kronor varje månad. Är hyran i stället 5 000 kronor blir höjningen
däremot bara 50 kronor per månad.

Utan sänkt skatt och höjt bostadstillägg hade många pensionärer gått
back varje månad nästa år. Nu får i stället pensionärsparet knappt
400 kronor och en garantipensionär knappt 300 kronor mer kvar i
plånboken varje månad jämfört med i januari 2017.

Högre bidrag till studenter, men arbetslösa halkar efter
Bidragsdelen i studiemedlen höjs med 300 kronor från höstterminen
2018. Från att i början av året gå plus minus noll jämfört med 2017
så får studenten 300 kronor mer kvar att leva på till höstterminen.

De som står utanför arbetsmarknaden fortsätter halka efter.
Ersättningen är oförändrad 2018, realt innebär det att en arbetslös
får lägre disponibel inkomst till följd av att priserna ökar men inte
bidraget. Tack vare skattereduktion för fackavgift får den som är
arbetslös 80 kronor kvar att leva på efter alla nödvändiga utgifter
är betalda, utan den hade hen gått back varje månad.

Övriga förändringar 2018

· Underhållsstödet höjs i två steg för lite äldre barn. Den 1
januari höjs det med 150 kronor för 15-18-åringar och den 1 juli med
ytterligare 350 kronor samt med 150 kronor för barn 11-14 år. Från
den 1 juli är underhållsstödet 2 073 kronor per månad för barn 15-18
år och 1 723 kronor per månad för barn 11-14 år. För barn upp till 10
år är det oförändrat, 1 573 kronor per månad.

· Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs, högsta nivån för sjukpenning
höjs därmed med 48 kronor till 773 kronor per dag. Gäller från den 1
juli.

· De med aktivitets- och sjukersättning får sänkt skatt och höjt
bostadstillägg 1 januari. Som mest blir det drygt 600 kronor mer
varje månad. Den 1 juli höjs dessutom garantiersättningen med drygt
300 kronor per månad efter skatt.

· Skattereduktion för fackföreningsavgift införs med 25 procent av
avgiften om avgiften överstiger 400 kronor per år. Från 1 juli 2018.

Förutsättningar 2018

· Lönerna ökar realt, dvs. mer än prisnivån i allmänhet, så de
hushåll som inte är beroende av bidrag får det bättre oavsett
politik.

· Transfereringar, till exempel barnbidrag, underhållsstöd,
bostadsbidrag och arbetslöshetsersättning, ökar inte per automatik.
Det innebär att värdet av dem minskar för varje år med inflation,
dvs. 100 kronor 2018 är värt mindre än 100 kronor 2017.

· Pensionerna skrivs upp med utveckling av priser och inkomster.
· Höjda prisbasbelopp påverkar bidragsnivåer positivt, till exempel
garantipension och sjukpenning.

· Prisbasbeloppen påverkar också jobbskatteavdrag och grundavdrag,
höjda prisbasbelopp innebär alltså något lägre inkomstskatt.

· Räntorna är i stort sett oförändrade sedan januari 2017.
För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Swedbank följer och beräknar ekonomin för 13 typhushåll varje år.
Typhushållen används för ekonomiska och politiska analyser. I
analysen över hushållens ekonomi 2018 görs jämförelse mellan januari
2017 och januari 2018.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220
kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017
uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/battre-ekonomi-tack-vare-sankta-ska...
http://mb.cision.com/Main/67/2423184/772681.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.