Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-06

Swedbank: Bättre tillväxtutsikter trumfar politiska risker - ny investeringsstrategi från Swedbank

6 december 2016

Ekonomiska stimulanser i USA, bättre utsikter för vinsttillväxt i
bolagen och stigande inflation är några av skälen till att Swedbank
Analys i december väljer att övervikta aktier på bekostnad av räntor
i placeringsportföljerna. Samtidigt är synen på kreditmarknaden
neutral.

Sedan den omedelbara återhämtningen efter finanskrisen har
världsekonomin lidit av brist på tillväxt-både vad gäller global
BNP-tillväxt eller bolagsvinster. Den viktigaste skillnaden mellan
den nuvarande konjunkturcykeln jämfört med tidigare cykler är det
höga sparandet inom privat sektor samtidigt som enskilda länder har
fört en stram finanspolitik. Två faktorer som kan komma att ändras
under nästa år.

Jerker Söderström, allokeringsstrateg på Swedbank utvecklar:
- Redan innan Trumps valseger hade konjunktursignalerna börjat peka
uppåt för såväl industrin som tjänstesektorn. En signal om att
näringslivet börjar se ljusare på framtiden och ett viktigt stöd för
tillväxten.

Trumps intåg i politiken kommer sannolikt att ge ökade finanspolitiska
stimulanser, vilket på kort sikt kan bidra till bättre förutsättning
för tillväxt i USA. Kombinationen av en bättre tillväxt samt ökad
sannolikhet för stimulanser resulterar i ett 2017 där speciellt de
mogna ekonomierna tar ett litet steg mot en mer normal tillväxttrend.
Swedbank Analys har dock en något mer försiktig inställning mot
tillväxtmarknader efter dess starka utveckling under 2016 samt
osäkerheten kring den kinesiska banksektorn och känsligheten för en
starkare dollar.

Högre inflationsförväntningar ger högre räntorDe positiva
tillväxtutsikterna har även dragit med sig inflationsförväntningarna
uppåt, vilket har redan resulterat i en uppgång av de långa räntorna.
Stigande räntor, allt annat lika, utmanar övriga tillgångsslag då den
relativa avkastningspotentialen minskar. Anledningen till de högre
räntorna är dock de ljusare tillväxtutsikterna och därmed drivna av
en anledning som gynnar aktiemarknaden.

Vikten i krediter neutraliseras
Swedbanks samlade bild för kreditmarknaden är relativt oförändrad, men
uppsidan för fortsatta kapitalvinster är nu begränsade. ECB:s stödköp
kommer att avta och därmed lättnaderna klinga av i den förväntade
avkastningsberäkningen. Trots att Swedbank inte ser kraftiga risker
för uthållande kursnedgångar efter de kommande regeringsvalen i
Europa, neutraliseras övervikten i kreditexponering.

Efterlängtad vinsttillväxt på aktiemarknaden
Givet de positiva konjunktursignalerna ses en ökad sannolikhet för
positiv vinsttillväxt när det blickas in i 2017. Förväntningarna är
återigen över 10 procent i årstakt men för första gången på flera år
ses en betydligt högre sannolikhet för att förväntningarna äntligen
realiseras.

Europa erbjuder förvisso en intressant potential givet att lönsamheten
börjar normaliseras, men givet det osäkra politiska läget kan
förbättringen ligga bortom 2017. Swedbank Analys väljer därför att
undervikta europeiska aktier till fördel för Sverige och USA.
Helhetsbedömningen är att trots riskerna erbjuder aktiemarknaden ett
bra alternativ för investerare.

Jerker Söderström avrundar:
- Värderingen av aktiemarknaden, oavsett region, är förvisso inte låg
i historiska mått mätt, men lämnar ändå en potential givet ljusare
utsikter för vinsttillväxt och bristen på avkastning hos andra
tillgångsslag. Tillgångsslaget värderas i dagsläget till en förväntad
årsavkastning på mellan 6-8% utifrån nuvarande lönsamhetsnivå. En
potential som investerarna kommer ha svårt att åsidosätta under 2017
när vinsttillväxten äntligen kommer och vi lyfter därmed aktier till
en övervikt, framförallt för den svenska och amerikanska marknaden.

För ytterligare information:
Jerker Söderström, allokeringsstrateg Strategi & allokering, tfn:
070-23 4181, jerker.soderstrom@swedbank.se

Sara Arfwidsson, chef Strategi och allokering, tfn: 070-899 24 47,
sara.arfwidsson@swedbank.se

I Swedbanks Investeringsstrategi sammanställs Swedbanks makro- och
marknadssyn tillsammans med konkreta affärsförslag som speglar
bankens syn på kapitalmarknader och tillgångsallokering. Rapporten
syftar till att tydliggöra hur man kan kapitalisera på identifierade
- globala, lokala och regionala - trender. Swedbanks
Investeringsstrategi uppdateras månadsvis, med en större nyutgivning
fyra gånger per år. Ta del av rapporten i sin helhet på
https://www.swedbank.se/investeringsstrategin eller en presentation
av den på Swedbank Direkt.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 640 000 företags- och organisationskunder med 266
kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska länderna. 2015 hade vi
850 miljoner digitala kontakter med våra kunder. Koncernen har även
verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2016
uppgick balansomslutningen till 2 394 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/battre-tillvaxtutsikter-trumfar-pol...
http://mb.cision.com/Main/67/2138166/599972.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.