Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-27

Swedbank: Delårsrapport januari - mars

 28 april 2014

Swedbank vd, Michael Wolf kommenterar resultatet för första kvartalet
2014:

- Swedbanks resultat för första kvartalet var stabilt med en
räntabilitet på 14,6 procent. God kundaktivitet och ett gynnsamt
börsklimat har påverkat resultatet positivt i alla våra tre
affärssegment. Det intensiva arbetet med att ytterligare öka
kostnadseffektiviteten och produktiviteten i bankens alla
verksamheter fortsätter. Låg risk och god kapitalisering har
inneburit att banken kunnat finansiera sig till mycket goda villkor.

- Samtidigt har kvartalet präglats av händelserna i Ukraina, vilket
skapar osäkerhet kring den internationella ekonomin. Än ser vi dock
inte några finansiella effekter av krisen i vår verksamhet.

Läs fler VD-kommentarer i delårsrapporten.
Första kvartalet 2014
jämfört med fjärde kvartalet 2013

· Ÿ Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3
980 mkr (3 660)

· Ÿ Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning
uppgick till 3,62 kronor (3,34) och efter utspädning till 3,59 kronor
(3,31)

· Ÿ Räntabilitet på eget kapital för kvarvarande verksamhet var
14,6 procent (13,6)

· Ÿ K/I-talet uppgick till 0,45 (0,46)
· Ÿ Räntenettot uppgick till 5 483 mkr (5 626)
· Ÿ Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar minskade med
1 procent till 5 094 mkr (5 168)

· Ÿ Swedbank redovisade återvinningar, netto om 100 mkr (32)
· Ÿ Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 3 var 18,3 procent
(18,3 procent den 31 december 2013)3)

Första kvartalet 2014
jämfört med första kvartalet 2013

· Ÿ Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3
980 mkr (3 916)

· Ÿ Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning
uppgick till 3,62 kronor (3,57)1) och efter utspädning 3,59 kronor
(3,54)1)

· Ÿ Räntabilitet på eget kapital för kvarvarande verksamhet var
14,6 procent (15,3)

· Ÿ K/I-talet uppgick till 0,45 (0,45)
· Ÿ Räntenettot ökade med 2 procent till 5 483 mkr (5 353)
· Ÿ Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 1
procent till 5 094 mkr (5 039)

· Ÿ Swedbank redovisade återvinningar, netto om 100 mkr
(kreditförluster 60 mkr)

1) Inklusive avdrag för utdelning till preferensaktier var resultat
per aktie för kv1 2013 1,63 kronor för total verksamhet efter
utspädning. Beräkningarna specificeras på sidan 49.

2) Ryssland och Ukraina redovisas som avvecklade verksamheter (se
tabell i bifogad pdf).

3) Kärnprimärkapitalrelationerna för 2013 baseras på Swedbanks
dåvarande beräkning enligt det nya regelverket.

Nyckeltalen baseras på resultat och eget kapital hänförligt till
aktieägarna i Swedbank exklusive minoritetens andel.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/delarsrapport-januari---mars,c9574824
http://mb.cision.com/Main/67/9574824/237645.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.