Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

Swedbank: Inflationen tar ner ökad köpkraft 2020

30 december 2019

Nästa år ökar inkomsterna för både löntagare och pensionärer, men
inflationen spås äta upp det mesta av den ökade köpkraften för de
allra flesta. De som får störst ökning av köpkraft är
höginkomsttagare - studenter och arbetslösa får minst.

Både löner och pensioner ökar nästa år, i kronor räknat kommer de
flesta hushåll ha mer i plånboken 2020 jämfört med i januari 2019.
Men tar man dessutom hänsyn till inflationen och ser till
utvecklingen av realinkomsten, blir bilden en annan. Det visar
analysen som bygger på beräkningar utifrån Swedbanks typhushåll.[1
(http://#_ftn1)]

- Tar man hänsyn till inflationen är det främst löntagare och
pensionärer med högre inkomst som får en förbättrad köpkraft mellan
januari 2019 och 2020, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank
och sparbankerna.

Löner och skatter
Lönerna förväntas öka med knappt tre procent nästa år. Men trots att
den genomsnittliga kommunalskatten höjs så blir inkomstskatten ändå
något lägre till följd av ändrade prisbasbelopp som påverkar
grundavdrag och jobbskatteavdrag. Dessutom slopas värnskatten nästa
år och det ger ett plus på fem procent på inkomster över ca 60 000 kr
per månad. [2] (http://#_ftn2)

- Har man en inkomst på 75 000 kronor per månad får man förutom
eventuell löneökning drygt 1 100 kronor mer i plånboken till följd av
skattesänkningen, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och
sparbankerna.

Ett enpersonshushåll får 550 kronor, medan tvåbarnsfamiljen får drygt
1 000 kronor mer i plånboken efter årsskiftet, jämfört med januari
2019. Tonårsfamiljen, med lite högre inkomster, får cirka 1 900
kronor mer efter skatt.

Men inflationen under året gör att köpkraften inte ökar nämnvärt
jämfört med 2019. De 550 kronorna för enpersonshushållet innebär
ingen ökad köpkraft alls. För tvåbarnsfamiljen och tonårsfamiljen
blir det 20 respektive drygt 250 kronor i förbättrad köpkraft.

Pensioner
Både allmän pension och tjänstepension ökar med två procent nästa år
och skatten sänks på pensioner över 17 500 kronor per månad. För ett
pensionärspar med genomsnittlig pension innebär skattesänkningen
drygt 860 kronor mer i plånboken efter årsskiftet, för
pensionärsparet med lite lägre pension blir det i stället 500 kronor.

Garantipensionären får 280 kronor mer i pension efter skatt varje
månad. Dessutom höjs taket i bostadstillägget för pensionärer från 5
600 till 7 000 kronor. Till följd av det ökar det maximala bidraget
med knappt 1 000 kronor till 6 540 kronor per månad. För de med en
hyra under 5 600 kronor påverkas dock inte bostadstillägget.

- Tar man hänsyn till inflationen är det främst pensionärer med bra
pensioner som får ökad köpkraft jämfört med januari 2019. För de med
lägre pensioner äts inkomstökningen upp av allmänna prisökningar,
säger Arturo Arques.

Studenter och arbetslösa
Studiemedlen höjs knappt 200 kronor per månad till vårterminen 2020
och den disponibla inkomsten för arbetslösa är oförändrad. Tar man
hänsyn till inflationen så får både studenter och arbetslösa sämre
köpkraft nästa år jämfört med januari 2019. Studiemedel räknas upp
med konsumentprisindex men med viss eftersläpning,
arbetslöshetsersättningen förändras inte alls i nivå.

Kommunalskatt
Den 1 januari slopas värnskatten, de extra fem procenten på
månadsinkomster över 58 600 (2019). För dem med en månadsinkomst på
75 000 kr (medianinkomsten bland dem som betalar värnskatt 2019)
sänks skatten med drygt 1 000 kronor per månad till följd av det.

Den genomsnittliga kommunalskatten höjs inte nämnvärt nästa år, men
den kan variera stort mellan kommuner. Och hur hög den är spelar stor
roll för hur mycket det blir kvar i plånboken för hushållen. Det kan
skilja tusenlappar beroende på vilken kommun man bor i. Lägst
kommunalskatt i landet har Österåker kommun, 29,18 procent, och
Dorotea kommun har högst, 35,15 procent.

- Tjänar man 30 000 kronor per månad så betalar man 1 260 kronor mer i
skatt per månad i Dorotea. Med en inkomst på 50 000 kronor per månad
blir skillnaden i stället 2 440 kronor per månad, säger Arturo
Arques.

Kommunalskatten (kommun+landsting) höjs i några kommuner och sänks i
andra. Mest höjer man skatten i Ödeshög kommun, med 1,85 kronor. På
en inkomst på 30 000 kronor per månad innebär det 360 kronor mer i
skatt varje månad.

Analysen bygger på prognoser över löneutveckling 2020, fastställda
pensioner utifrån prisbasbelopp och inkomstbasbelopp, samt utifrån
genomsnittlig skattesats för landet.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62
www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38
www.swedbank.se/privatekonomi
(https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/analyser-marknad-omvarl...),
www.swedbank.se/framtid
(https://www.swedbank.se/privat/en-battre-framtid.html)

[1] (http://#_ftnref1) Swedbank utgår från ett antal olika typhushåll
i analyser över inkomster och utgifter. Det är fiktiva hushåll
utifrån olika familjekonstellationer.

[2] (http://#_ftnref2) Den övre brytpunkten hade hamnat på 729 300
kronor per år för 2020, om man inte hade slopat värnskatten.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de
många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60
sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt
208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.
Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan
länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den
ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000
företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123
kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga
Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick
balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/inflationen-tar-ner-okad-kopkraft-...
https://mb.cision.com/Main/67/2999784/1168513.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.