Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Swedbank: Lantbruksbarometern: Uppåtgående trend, men svenskt lantbruk står inför flera utmaningar

12 mars 2020

Även om den svenska skörden generellt var god under 2019 och fler
lantbrukare ser positivt på sin lönsamhet i år finns det många
utmaningar som ibland är svåra att planera för. Det visar
Lantbruksbarometern 2020 från Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult),
Swedbank och Sparbankerna.

I årets undersökning ställdes frågor kopplade till sårbarhetsrisker
och svaren gav en relativt samlad bild. Många upplever osäkerheten om
pris som en risk, men framför allt risker kopplade till väder och
klimat samt politiska händelser, till exempel EU-stöd,
livsmedelsstrategin och EU:s gröna giv.

- Lantbrukarna efterlyser en större politisk långsiktighet. De
investerar inte bara för sig själva utan även för kommande
generationer, då behöver de spelregler som gäller för en längre
period, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank
som samtidigt ser fram emot resultatet av regeringens utredning om
ett fossiloberoende lantbruk.

Klimatförändringar och omvärldshändelser påverkar
Samtidigt som knappt fyra av tio av de tillfrågade lantbrukarna
vidtagit åtgärder för att möta klimatförändringar uttrycker mer än
hälften av dem att de vill lära sig mer om hur detta kan påverka
deras verksamhet. Men det är inte bara regn, stormar och torka som de
måste förhålla sig till.

- Bara de senaste veckorna har vi sett hur lantbrukare i Sverige kan
påverkas av världshändelser som inte är direkt kopplade till deras
verksamhet, till exempel coronaviruset inverkan på den globala
handeln med jordbruksprodukter. Det är en ny bricka på lantbrukarnas
spelplan som kan skapa osäkerhet, säger Per Skargren, segmentschef
Skog och lantbruk, Ludvig & Co.

Ser nya affärsmöjligheter i energiproduktion
Majoriteten av Sveriges lantbrukare jobbar ständigt med åtgärder för
att förbättra sin lönsamhet inte minst genom att att effektivisera
sin verksamhet, men man letar även efter nya affärsmöjligheter. En är
energiproduktion, både för eget bruk och för att sälja, vilken har
ökat sedan förra året.

- Hållbara energilösningar är viktiga för att lantbrukare i hela
landet ska kunna utveckla sina företag. Det är positivt att intresset
för skogsråvaror ökar men inte att satsningarna på solenergi och
vindkraft gått ner. Vår bedömning är att omvärldsfaktorer, inte minst
låga elpriser och långa väntetider för besked om stöd, påverkar
negativt, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Ladda ner Lantbruksbarometern via Swedbank
(https://www.swedbank.se/foretag/skog-och-lantbruk/barometrar.html),
Sparbankernas Riksförbund (https://sparbankerna.se/matningar/),
Ludvig & Co (https://www.lrfkonsult.se/pressrum/#/)

Insikter från Lantbruksbarometern 2020
· Fortsatt och ökande efterfrågan på svenska jordbruksprodukter och
en, generellt sett, stor skörd med god kvalitet under 2019 har
bidragit till att lönsamheten stärkts.

· Stark medvetenhet om sårbarhetsrisker för verksamheten. Risker som
nämns frekvent är väder, klimat och politisk osäkerhet. Med torkan
under 2018 färskt i minnet är det rimligt att tro att ett förändrat
klimat kommer vara en större risk i framtiden. Dessutom kan kommande
större politiska beslut påverka villkoren för lantbruksföretagen på
olika sätt.

· Intresset för att investera i solenergi och vindkraft har vikit
tillbaka jämfört med 2019. Osäkerhet gällande investeringsstöden och
dagens låga elpris kan bidra till nedgången.

Tips till Sveriges lantbrukare
· Följ regelbundet upp din verksamhet och ha koll på kassaflödet.
· Gör löpande åtgärder för att minska risken för sårbarheten i
företaget. Till exempel dikning och trygga vattenförsörjningen för
att möta väder- och klimatförändringar.

· Följ, planera och agera utifrån politiska händelser, till exempel
brexit, EU:s långtidsbudget och gemensamma jordbruks- och
landsbygdspolitik (CAP).

· Se över det egna skyddsnätet vad gäller försäkringar, pension och
generationsskiften.

· Ha en löpande dialog med leverantörer, banker och rådgivare.
· Följ marknaden, använd ditt nätverk och var lyhörd för nya
konsumtionsmönster och behov för att fånga nya affärsmöjligheter.

Lantbruksbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och
Sparbankerna som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella
läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets
Lantbruksbarometer är den 33:e helårsupplagan. Nettotalet för
lönsamhetsindexet kan variera från minus 100 till plus 100. Rapporten
bygger på intervjuer med 1 000 lantbrukare som Kantar Sifo gjort
14-31 januari 2020.

Kontakt:
Per Skargren, Segmentschef, Skog och lantbruk, Ludvig & Co, tel
070-877 82 74

Ewa Andersen, VD, Sparbankernas Riksförbund, tel 070-563 16 86
Ulf Möller, Segmentsansvarig, Skog & Lantbruk Swedbank, tel 08-58 59
03 34

Eva Wase, presskontakt, Ludvig & Co, tel 08-657 47 55
Anette Ringius, presskontakt Swedbank, tel 08-58 59 24 76

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de
många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna
har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder.
Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan
länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den
ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000
företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99
kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga
Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet
till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och
www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/lantbruksbarometern--uppatgaende-t...
https://mb.cision.com/Main/67/3057447/1209674.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.