Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

Swedbank: Låt barn tidigt ta ansvar för sin ekonomi

16 december 2016

Barn mår bra av att få ansvar för månadspeng i en tidig ålder. Det
hjälper barnen att få ett sunt förhållningssätt till pengar och gör
dem bättre rustade att ta klivet in i vuxenvärlden. Det framgår av
rapporten Barn och ungas ekonomi som Swedbank och Sparbankerna har
gjort tillsammans med Sifo.[1]
(http://file///M:/Gem%20enheter/Swedish%20Banking/Marknad%20&%20Kommunika...)

[1]
(http://file///M:/Gem%20enheter/Swedish%20Banking/Marknad%20&%20Kommunika...)
Undersökningen gjordes i augusti 2016, i undersökningen deltog 1 500
barn och 1 500 föräldrar.

Enligt rapporten Barn och ungas ekonomi är det varken hushållets
samlade inkomst eller månadspengens storlek som är avgörande för om
barnen är nöjda med sin ekonomiska situation.

- Det som är avgörande är att barnen får pengar regelbundet och inte
extra pengar vid behov. Att dessutom införa månadspeng i en tidig
ålder lär barnen att hushålla med de pengar de får och gör dem mer
ekonomiskt medvetna. Att ge extra pengar vid behov bör undvikas,
säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Hushållets inkomst spelar mindre roll

Hur stor andel av barnen som får månadspeng skiljer sig inte mycket
mellan hushåll med olika inkomst[1]
(http://file///M:/Gem%20enheter/Swedish%20Banking/Marknad%20&%20Kommunika...).
Även nivån på barnens månadspeng är i stort oberoende av hushållets
inkomst. Omkring hälften av barnen får upp till 200 kronor i månaden,
men bland barn i hushåll med lägre inkomst är den andelen dock något
högre. Hur mycket barnen får extra vid behov eller mot prestation[2]
(http://file///M:/Gem%20enheter/Swedish%20Banking/Marknad%20&%20Kommunika...)
beror inte heller på hushållets inkomst. De flesta barn och unga får
under 200 kronor både vid behov och mot prestation.

Hushållets inkomst spelar ingen större roll i hur nöjda barnen är med
sin ekonomiska situation, inte heller påverkar den hur stort ansvar
barnen upplever att de får ta eller hur mycket regler föräldrarna har
satt upp kring barnens ekonomi och pengar.

Pojkar behöver prestera för att få mer pengar

Sett till det totala beloppet barnen får varje månad[3]
(http://file///M:/Gem%20enheter/Swedish%20Banking/Marknad%20&%20Kommunika...)
är det ingen större skillnad mellan flickor och pojkar. Det finns
däremot en skillnad i fördelningen, flickor får en större andel från
månadspeng och extra pengar vid behov jämfört med pojkar. Det omvända
gäller för pengar mot prestation. Det kan tolkas som att flickor är
bättre på att förhandla med sina föräldrar om hur mycket pengar de
behöver varje månad. Pojkar verkar däremot i något större
utsträckning behöva prestera för att få mer pengar.

- Det är intressant att pojkar tidigt får lära sig att prestation
lönar sig, särskilt med tanke på att de senare i livet i större
utsträckning än flickor väljer yrken som är förknippade med högre
löner, fortsätter Arturo Arques.

Flickornas pengar ska räcka till mer

Flickornas pengar ska räcka till mer, de betalar för fler saker själva
än pojkar. Störst skillnad är det med kläder, som en tredjedel av
flickorna betalar för själva medan 14 procent av pojkarna betalar för
sina egna kläder. Den största utgiftsposten, godis och fika, betalar
flickor också oftare själva för. Pojkar betalar oftare för nöjen och
mobiltelefon.

- Att flickors pengar ska räcka till mer kan tolkas som att föräldrar
förväntar sig att flickor i högre utsträckning kan ta ansvar för en
större del av sin ekonomi. Eftersom flickor överlag är mer nöjda med
sin ekonomiska situation än pojkar så kan man utgå från att de i de
flesta fall är mogna att ta det ansvaret och kanske också i större
utsträckning tar initiativ till det, fortsätter Arturo Arques, som
också avslutar med några tips till föräldrar.

Tips

· Det viktiga är inte hur utan att barnen får månadspeng att ta
ansvar för.

· Undvik att ge extra pengar vid behov. Då lär sig barnen bättre att
pengar är en begränsad resurs.

· Prata ekonomi med barnen, det ökar barnens intresse för ekonomi.
· Prata med barnen om hur de ska få pengarna att räcka en hel månad.
Är barnen äldre kan ni även lära dem att göra en budget.

· Tillåt barnen att göra misstag, det lär de sig också av.
----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///M:/Gem%20enheter/Swedish%20Banking/Marknad%20&%20Kommunika...)
Definierat som hushållets månadsinkomst före skatt.

[2]
(http://file///M:/Gem%20enheter/Swedish%20Banking/Marknad%20&%20Kommunika...)
Mot en större prestation, såsom prestation i skolan eller att avstå
godis.

[3]
(http://file///M:/Gem%20enheter/Swedish%20Banking/Marknad%20&%20Kommunika...)
Medianvärdet för månadspengen ligger på 500 kronor för flickor och
400 kronor för pojkar.

För mer information:

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/lat-barn-tidigt-ta-ansvar-for-sin-e...
http://mb.cision.com/Main/67/2150393/604632.pdf
http://mb.cision.com/Public/67/2150393/82bcb3676d35bfee.pdf
http://mb.cision.com/Public/67/2150393/b48de37f09dbc07d.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.