Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

Swedbank: PMI-tjänster steg till 52,5 i januari: tillbaka till tillväxtzonen

5 februari 2020

· Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI-tjänster) ökade i
januari med 3,4 indexenheter till 52,5 jämfört december och är därmed
tillbaka till tillväxtzonen. PMI-tjänster fortsätter dock att vara
lägre än normalt, men den nedåtgående trenden har brutits och en svag
återhämtning har inletts under de senaste månaderna även om riskerna
för bakslag är fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för
analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

· Samtliga delindex i PMI-tjänster steg i januari. Orderingången
svarade för det största positiva bidraget till uppgången i
PMI-tjänster med 1,8 indexenheter följt av sysselsättning (0,7
indexenheter) och leveranstider (0,6 indexenheter) medan bidraget
från affärsvolym begränsades till 0,3 indexenheter.

· Nyanställningsbehovet i tjänsteföretagen har börjat öka igen. I
januari nådde delindexet för sysselsättningen den högsta indexnivån
sedan juni 2019. Tjänsteföretagens affärsplaner backade i januari för
andra månaden i rad till 60,3.

· Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade till 52,2 i januari jämfört
med 48,7 i december. Det är första gången sedan augusti som
PMI-Composite är i tillväxtzonen. Ännu är det för tidigt att bedöma
om det är en konjunkturvändning i näringslivet. Ett tre månaders
glidande medelvärde visar snarare på en stabilisering än att
aktiviteten har stärkts i näringslivet, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en
konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete
mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels
tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande
konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från
inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50
indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.
Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första
bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för
tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex - tjänster och PMI-Composite:
onsdagen den 4 mars 2020.

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 - 643 83 29,
jorgen.kennemar@swedbank.se

Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 - 518 70 11, ansj@silf.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/pmi-tjanster-steg-till-52-5-i-janu...
https://mb.cision.com/Main/67/3027399/1187995.pdf

Författare Cision News