Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

SWEDBANK-PROGNOS: GLOBAL DÄMPNING, SVENSK BNP +1,2% 2020

STOCKHOLM (Direkt) Signalerna för Sverige är blandade och huvudscenariot är
fortsatt en dämpad tillväxt framöver. Riksbanken höjer en gång men ligger
sedan still.

Det skriver Swedbank i en konjunkturprognos på torsdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 1,2 procent i år och 1,2 procent nästa år. I
augustiprognosen räknade Swedbank med en tillväxt på 1,3 procent i år och 1,2
procent nästa år.

Huvudscenariot är fortsatt en låg global tillväxt framöver. Sedan i augusti
har prognoserna för euroområdet och Storbritannien reviderats upp något,
medan tillväxtmarknader som Indien och Brasilien reviderats ned.
Handelskonflikterna och Kinas inbromsning tynger den globala utvecklingen.

För svensk del noterar Swedbank att statistiken spretar. BNP vittnar om en
stagnation under det första halvåret och mer framåtblickande
konjunkturindikatorer har sjunkit trendmässigt. Arbetsmarknaden är svårtolkad
på grund av brister i AKU.

Detaljhandeln, hushållens konsumtion och näringslivets produktion visar
samtidigt på hyggliga trender de senaste månaderna, och export och import har
fortsatt att öka. Bostadsmarknaden har också kvicknat till.

"Sammantaget kvarstår vår bild av konjunkturen från augusti. Vi räknar med en
låg tillväxt även framöver. Arbetsmarknaden försvagas något men vi räknar
inte med någon

lågkonjunktur eller djupare svacka, även om detta såklart inte kan uteslutas",
skriver Swedbank.

Det fortsatt låga ränteläget gynnar hushållen, och bostadspriserna bedöms öka
med cirka 5 procent per år framöver.

Inbromsningen på arbetsmarknaden och den dämpade industrikonjunkturen bedöms
hålla tillbaka löneökningarna kommande år. Timlönerna bedöms öka med 2,6
procent i år, 2,7 procent nästa år och 2,8 procent år 2021.

Måttliga löneökningar bidrar till att det underliggande inflationstrycket
förblir lågt. Inflationen bedöms trots allt ligga relativt nära målet under
det närmsta året för att därefter falla tillbaka mot det historiska
genomsnittet omkring 1,5 procent.

Kronan förväntas ligga kvar på en svag nivå vilket bidrar till att hålla uppe
importpriserna i närtid medan energipriserna på sikt bidrar mindre negativt.
På ett års sikt väntas kronan har stärkts marginellt till 10:60 mot euron.

Riksbanken var vid det senaste mötet tydlig med

att en räntehöjning är att vänta redan i december, trots att konjunkturen
försvagas och att flera andra centralbanker går i motsatt riktning, men de
signalerade också att räntan sedan ska ligga still under flera år framöver.

Swedbanks prognos innebär att Riksbanken höjer reporäntan till 0,00 procent i
december för att sedan ligga kvar på denna nivå under hela prognosperioden.

"Vi bedömer att riskbilden till denna prognos snarast är på upp än nedsidan,
det vill säga det är mer sannolikt att det blir någon mer höjning än att
reporäntan sänks", skriver Swedbank.

Effekten av negativa styrräntor har kommit att ifrågasättas alltmer på
sistone, inte minst internationellt, och Swedbank tror att Riksbanken delvis
delar denna syn och därför har en hög tröskel för att återigen sänka räntan
till negativt.

Swedbank anser samtidigt att det penningpolitiska vapnet i stort är uttömt,
och det vore önskvärt med en mer expansiv finanspolitik, även om avmattningen
i ekonomin blir mild.

"Risk-reward"-analys talar tydligt för mer stimulans, då vi har en låg
statsskuld.

"En begränsad ökning kan leda till marginellt högre räntor men räntan på
statsobligationer förutses ändå förbli fortsatt mycket låg, och på de flesta
löptider negativ, under överskådlig framtid. Vi bedömer därmed att nyttan med
högre upplåning överstiger kostnaden för de något högre räntorna", skriver
Swedbank.

Swedbank 2019 2020
==============================================================
BNP 1,2% 1,2%
Arbetslöshet 6,8% 7,1%
KPIF 1,7% 1,7%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.