Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

SWEDBANK-PROGNOS: NEDGÅNGEN ÄR HÄR, BNP +1,2% 2020

STOCKHOLM (Direkt) Konjunkturen försvagas nu, pressad av en allt osäkrare
omvärld. Tillväxten bromsar in, arbetsmarknaden tappar fart och
lönetillväxten förblir dämpad. Riksbanken ligger still medan finanspolitiken
blir lite mer expansiv, men här finns mer utrymme för att bromsa fallet.

Det skriver Swedbank i en konjunkturprognos på tisdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 1,3 procent i år och 1,2 procent nästa år. I
aprilprognosen räknade Swedbank med en tillväxt på 1,4 procent i år och 1,7
procent nästa år.

Efter en turbulent sommar med eskalerande handelskrig mellan USA och Kina,
osäkerhet kring brexit och geopolitiska spänningar drabbas nu hela
världsekonomin.

Denna sättning spiller över på den exportkänsliga svenska ekonomin. Tillväxten
bromsar in drivet av minskad industriproduktion när exporten dämpas och
företagen håller tillbaka sina investeringar. Bostadsinvesteringarna sjunker
kraftigt i år men en stabilisering är i sikte såvida inte konjunkturläget
blir tydligt sämre än prognosen.

Hushållen har varit försiktiga en längre tid och har hållit hårt i plånboken
trots en hygglig inkomstutveckling. En fortsatt sysselsättningsökning, låga
räntor och en försiktigt expansiv finanspolitik, med skattesänkningar och
höjd garantipension, ger dock hushållen utrymme att hålla uppe konsumtionen
under de närmaste åren.

Konsumtions- och investeringsbehoven i offentlig sektor är också fortsatt
stora, vilket hjälper till att hålla uppe tillväxten i hela ekonomin.

Arbetsmarknaden visar allt tydligare tecken på att bromsa in.
Konjunkturförsvagningen har påverkat företagens anställningsplaner negativt
och även om arbetskraftsbristen fortfarande är högre än normalt har den
dämpats i år.

Antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar bedöms öka långsammare
framöver, och arbetslösheten antas stiga till 6,6 procent år 2021.

Trots högt resursutnyttjande har löneökningarna inte tilltagit, utan parkerat
på cirka 2,5 procent per år vilket innebär en måttlig löneglidning över
avtal. Nya avtal ska förhandlas i vår och det svagare konjunkturläget talar
för att de hamnar i nuvarande härad. Löneökningarna stiger något till 2,7
procent år 2021.

Inflationen har legat nära 2-procentsmålet en tid men det beror i hög
utsträckning på tillfälligheter såsom stigande energipriser, fjolårets torka
och den svaga kronan.

Energipriserna har vänt ner vilket har dämpat KPIF, och KPIF exklusive energi
är alltjämt låg. Framöver väntas den underliggande inflationen stiga något
trots inbromsningen i ekonomin på grund av fortsatta prishöjningar i spåren
av den svaga kronan men också av ett något högre kostnadstryck. Skatter,
livsmedel och hyror kan bidra uppåt.

Efter höjningen i december har Riksbanken signalerat att nästa höjning skall
komma vid nästa årsskifte.

"Vi tror att tiden för en räntehöjning nu har runnit ut. Den ökade globala
osäkerheten med märkbart mjukare centralbanker i omvärlden och svagare
svenska makrodata manar till försiktighet", skriver Swedbank.

Frågetecken kvarstår kring styrkan i den underliggande inflationen och vad
värre är så har inflationsförväntningarna dalat på sistone. Swedbank bedömer
därför att reporäntan kommer att ligga kvar på -0,25 procent under hela
prognosperioden.

Skulle utvecklingen bli ännu sämre än vad de tror ligger penningpolitiska
lättnader, såsom räntesänkning och nya obligationsköp, nära till hands.

"Vi tror dock att tröskeln är hög för nya penningpolitiska lättnader, bland
annat till följd av den svaga kronan. Under senare delen av 2020 och under
2021 bedömer vi att ekonomin stabiliseras och läget ljusnar. Det talar för
att Riksbanken då kan börja kratta manegen för att återuppta räntehöjningar",
skriver Swedbank.

Generellt bedöms riskerna i närtid för en mer negativ utveckling överväga de
positiva riskerna. Den globala osäkerheten är betydande, och det finns en
risk att den globala industrikonjunkturen bromsar in kraftigare än
prognostiserat, vilket skulle medföra en markerad nedgång i svensk export,
men också kunna sprida sig till tjänstesektorerna.

Swedbanks chefekonom Anna Breman noterar att det blir tuffare tider, men att
nedgången är hanterbar. De tror inte att penningpolitiska åtgärder är svaret,
utan Sverige har i stället goda möjligheter att stötta via finanspolitiken.

"Vad som däremot kan stimulera ekonomin är offensiva reformer med satsningar
på bland annat välfärd, företagande och gröna investeringar för att driva på
klimatomställningen. Här behöver det göras betydligt mer än vad regeringen
hittills aviserat", säger Anna Breman i en kommentar.

Enligt Swedbank kan regeringen leverera underskott på 60-70 miljarder kronor
per år för att stabilisera den offentliga skulden vid 35 procent av BNP.

Swedbank 2019 2020
==============================================================
BNP 1,3% 1,2%
Arbetslöshet 6,4% 6,5%
KPIF 1,7% 1,8%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.