Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-03

Swedbank: Rapporteringsförändringar i första kvartalet 2017 - ingen påverkan på rapporterat resultat för Swedbankkoncernen

3 april 2017

Swedbank har under första kvartalet 2017 genomfört tre förändringar
som påverkar hur vissa resultat- och balansräkningsposter rapporteras
i affärssegmenten samt på koncernnivå. Ingen av förändringarna har
en påverkan på rapporterat resultat för koncernen.

1) Förändring rörande rapportering av ersättningen till Sparbankerna

Swedbank och Sparbankerna har från och med 1 januari 2017 ändrat sitt
bilaterala avtal för hur ersättningen ska fördelas mellan
förmedlingstjänster respektive löpande administrativa tjänster för
förmedlade bolån. Kostnader för förmedlingstjänster rapporteras som
en reducerad ränteintäkt medan kostnader för administrativa tjänster
rapporteras som en kostnad. Omräkning av historiska jämförelsetal
har gjorts, vilket påverkar affärssegmentet Svensk bankverksamhet.

Ändrad presentation av intäkter och kostnader på koncernnivå avseende
helåren 2012 - 2016.

[image]

2) Flytt av kunder mellan affärssegment

Ett antal större företagskunder, inom affärssegmentet Svensk
bankverksamhet, som har utvecklat mer komplexa behov kommer framöver
att betjänas av kundansvariga inom affärssegmentet Stora företag &
Institutioner. Affärsvolymerna och det finansiella resultatet för
dessa kunder flyttas därmed också mellan affärssegmenten från första
kvartalet 2017. Ingen omräkning av historiska jämförelsetal kommer
att göras.

Illustration av hur resultaträkningen för berörda affärssegment skulle
ha påverkats om förändringen hade tillämpats under helåret 2016.

[image]

3) Förändring rörande fördelning av avgifter för resolutionsfonden och
insättningsgarantin mellan affärssegmenten

Från och med 1 januari 2017 tillämpar vi en ny intern
fördelningsprincip gällande avgifterna för resolutionsfonden och
insättningsgarantin. Enligt den nya principen slås avgifterna ihop
och fördelas ut baserat i huvudsak på affärssegmentens
utlåningsvolymer. I och med förändringen kommer Svensk bankverksamhet
och Stora företag & Institutioner att belastas för en något större
andel av avgifterna, medan Baltisk bankverksamhet och Group Treasury
belastas för en lägre andel. Avgifterna kommer även fortsättningsvis
att redovisas i räntenettot och särredovisas på koncernnivå i
Faktaboken. Ingen omräkning av historiska jämförelsetal kommer att
göras.

Ungefärlig procentuell fördelning mellan affärssegmenten för 2016 och
enligt den nya fördelningsprincipen från och med 1 januari 2017.

[image]

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank,
gregori.karamouzis@swedbank.com, tel 0727-40 63 38

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/rapporteringsforandringar-i-forsta-...
http://mb.cision.com/Main/67/2229817/651664.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.