Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-12

Swedbank: Småföretagen ser ljust på framtiden

12 september 2016

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även
om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag
ser goda möjligheter att växa finns det en rad tillväxthinder. Det
visar Småföretagsbarometern 2016.

Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på
framtiden. Men det finns också en rad utmaningar och tillväxthinder
som försvårar småföretagens tillväxt och jobbskapande.

- Småföretagare är av naturen positiva människor och det är glädjande
att de två år i rad ser ljust på framtiden. Men konjunkturen har
mattats av något och småföretagarna menar att en rad tillväxthinder
hindrar dem från att växa vilket är mycket oroande, säger Fredrik
Jutnäs, företagsekonom för Swedbank och sparbankerna.

Sysselsättningen har ökat under fjolåret och trenden är fortsatt
positiv. Så många som var fjärde företagare har ökat sysselsättningen
medan endast var tionde företag har dragit ned på personalen.

Orderingången för landets småföretag har utvecklats positivt både i
tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och trenden ser ut att
fortsätta, om än i något lägre tillväxttakt. Nära fyra av tio företag
har tackat nej till order under det senaste året. Enligt
Småföretagsbarometern beror det till största delen på kapacitetsbrist
och svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

- Att hitta rätt kompetens är avgörande för ett litet företag om det
ska utvecklas och växa. Det är viktigt att underlätta matchning av
jobbsökande och företag. Utbildningssystemets utformning samt
landsbygdsföretagens tillgänglighet till större
arbetsmarknadsregioner är avgörande i dessa avseenden, säger Günther
Mårder, Vd för Företagarna.

Omsättningen fortsätter att växa. Totalt sett tror hälften av
företagen i riket på en ökad omsättningstillväxt de kommande tolv
månaderna medan endast var tionde företag förväntar sig en minskning.

- Både omsättning och småföretagens lönsamhet ökar. Det ger
förutsättningar för att investera och växa, vilket är bra. Däremot
kan jag konstatera från andra undersökningar vi gjort att många
företagare inte skyddat sig för de gap som uppstår i
trygghetssystemen när man gått från anställd till företagare och det
är problematiskt, fortsätter Fredrik Jutnäs.

Små företag vill växa och sju av tio företagare ser goda möjligheter
till att expandera verksamheten. Samtidigt finns betydande
tillväxthinder. Det gäller både attityder till företagande och vinst,
samt konkreta hinder som kostnaden att anställa och möjligheten att
hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

- Den samlade kostnaden för att anställa måste minska och detta bör
ske genom sänkta arbetsgivaravgifter. Genom att införa ett
arbetsgivaravdrag kan arbetsgivar- avgiften sänkas generellt för
mindre företag som vill anställa. Menar regeringen allvar med att ha
en aktiv näringspolitik måste de ta det här på allvar, fortsätter
Günther Mårder.

Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta
konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag på riks-
och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och
deras förväntningar om den närmaste framtiden. Därmed är det
företagarnas egna uppfattningar om konjunkturläget som kommer till
uttryck i redovisade index för konjunkturen.

Småföretagsbarometern, som genomförts sedan 1985, omfattar 4 000
företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda.
Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna,
Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

För mer information:
Fredrik Jutnäs, företagsekonom, tfn 070-826 42 26
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/smaforetagen-ser-ljust-pa-framtiden...
http://mb.cision.com/Main/67/2075776/559423.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.