Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-21

Swedbank: Swedbank Economic Outlook: Hygglig ekonomi trots nedgång - men investeringar behövs

21 januari 2020

Den globala ekonomin andas tillfälligt ut. Trots att riskerna och
obalanserna finns kvar, väntas en försiktig optimism prägla
världsekonomin det närmaste året. Också Sverige ser ut att få en
hygglig utveckling, även om konjunkturen dämpas och arbetslösheten
stiger. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

De senaste månaderna har präglats av en försiktig optimism på de
finansiella marknaderna. Men riskerna och obalanserna i
världsekonomin finns kvar. Både handelskonflikten mellan USA och Kina
och Brexit ligger och pyr i bakgrunden, samtidigt som de geopolitiska
riskerna ständigt gör sig påminda.

-De senaste månadernas försiktiga optimism väntas fortsätta att prägla
en stor del av året. Samtidigt är vi inne i en era med stor politisk
osäkerhet globalt och risken för bakslag är stor, säger Andreas
Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank.

Sverige bromsar in och arbetslösheten fortsätter att stiga
I Sverige väntas en något svagare konjunktur, framför allt på grund av
en mer dämpad exportutveckling. Arbetslösheten har stigit mer än i
något annat EU-land sedan 2016.

-Utvecklingen på arbetsmarknaden är bekymmersam. Antalet sysselsatta
ökar fortfarande i god takt men ekonomin klarar tyvärr inte att
absorbera det stora inflödet i arbetskraften. Om ingenting görs
väntas arbetslösheten fortsätta att stiga, säger Andreas Wallström.

Samtidigt förblir hushållens finansiella situation stark då både
sysselsättning och löner fortsätter att öka. Bostadspriserna väntas
öka med cirka fem procent per år framöver.

Fortsatt låga bostadsräntor i kombination med ett dämpat
bostadsbyggande stöttar priserna.

Riksbanken bedöms lämna styrräntan oförändrad, trots att inflationen
inte når upp till målet under hela prognosperioden som sträcker sig
fram till 2021.

Ekonomisk politik behövs för att lösa samhällsutmaningar
Svensk ekonomi står inför flera strukturella utmaningar. Det gäller
bland annat klimatomställningen, integration av utrikes födda samt
ökade kostnader till följd av den demografiska utvecklingen med en
växande befolkning och en ökning av andelen äldre och unga.

-Det är hög tid att finanspolitiken adresserar de utmaningar Sverige
står inför. Det behövs investeringar i offentlig sektor för att lösa
de demografiska behoven, utbildningssatsningar för att förbättra
integrationen och blocköverskridande överenskommelser som stöttar
klimatomställningen med satsningar på bland annat infrastruktur,
elförsörjning och utveckling av grön teknik, säger Andreas Wallström.

Länk till rapporten:
https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/analyser-marknad-omvarl...

Kontakt:
Andreas Wallström, chefekonom Swedbank, tfn +46 (0)72 229 20 07
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn +46 (0)73 092 11 80

[image]

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173
kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019
uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbank-economic-outlook--hygglig...
https://mb.cision.com/Main/67/3012115/1176907.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.