Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

Swedbank: Swedbanks årsstämma 2014

19 mars 2014

Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades att antalet styrelseledamöter
skulle vara nio, och omvaldes Ulrika Francke, Göran Hedman, Lars
Idermark, Anders Igel, Pia Rudengren, Anders Sundström, Karl-Henrik
Sundström och Siv Svensson, samt nyvaldes Maj-Charlotte Wallin.
Anders Sundström utsågs av stämman till styrelseordförande. Deloitte
AB valdes till revisor till slutet av årsstämman 2018 samt beslutades
om att anta en ny bolagsordning.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde omedelbart efter stämman
utsågs Lars Idermark till vice ordförande. Vid nämnda sammanträde
beslutades också att risk- och kapitalutskottet består av Göran
Hedman, ordförande, Anders Sundström, Ulrika Francke, Lars Idermark
och Pia Rudengren; att revisionsutskottet består av Ulrika Francke,
ordförande, Karl-Henrik Sundström, Siv Svensson, Anders Sundström och
Maj-Charlotte Wallin; samt att ersättningsutskottet består av Anders
Sundström, ordförande, Lars Idermark och Anders Igel.

Arvoden
Vid stämman beslutades följande arvoden:
· styrelsens ordförande till 2 350 000 kr (1 350 000 kr),
· styrelsens vice ordförande till 800 000 kr (675 000 kr),
· övriga styrelseledamöter till 500 000 kr (400 000 kr),
· ordföranden i styrelsens revisionsutskott till 250 000 kr (175 000
kr),

· till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott till 200 000
kr (125 000 kr),

· oförändrat arvode till varje ledamot i styrelsens
ersättningsutskott, dvs 100 000 kr,

· oförändrat arvode till ordföranden i styrelsens risk- och
kapitalutskott dvs 250 000 kr,

· sänkning av arvodet till övriga ledamöter i styrelsens risk- och
kapitalutskott till 200 000 kr (250 000 kr).

Utdelning
På stämman beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2013 ska ske
till aktieägarna med 10,10 kr per stamaktie. Som avstämningsdag för
utdelning fastställdes den 24 mars 2014. Med denna avstämningsdag
beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den
27 mars 2014.

Övriga beslut
Vid stämman beslutades även följande:

· Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
· Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om
värdepappersmarknaden

· Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier utöver förvärv enligt lagen om värdepappersmarknaden

· Prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2014 för
Swedbank-koncernen, dels ett generellt program för 2014 dels ett
individuellt program för 2014 och beslut om överlåtelse av stamaktier
(alternativt annat finansiellt instrument i banken) m m med anledning
av 2014 års program samt av tidigare stämmor beslutade program.

· Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibler

På Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/ir kommer det under dagen
finnas möjlighet att via webb-TV följa Anders Sundströms och Michael
Wolfs anföranden vid dagens årsstämma. (http://www.swedbank.se/ir)

För ytterligare information:
Cecilia Hernqvist, koncernkommunikationschef, Swedbank, tfn 08-585 907
41

Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn 070-321 39 95
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 8 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 305
kontor i Sverige och cirka 180 kontor i de baltiska länderna.
Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31
december 2013 uppgick balansomslutningen till 1 820 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbanks-arsstamma-2014,c9552625
http://mb.cision.com/Main/67/9552625/222467.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.