Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

Swedbank: Swedbanks årsstämma 2019

28 mars 2019

Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades att antalet styrelseledamöter
skulle vara tio och valdes Kerstin Hermansson och omvaldes Bodil
Eriksson, Ulrika Francke, Mats Granryd, Lars Idermark, Bo Johansson,
Anna Mossberg, Peter Norman, Siv Svensson och Magnus Uggla. Lars
Idermark utsågs av stämman till styrelseordförande. På årsstämman
beslutades vidare att anta ändrad bolagsordning, samt valdes PwC
Sverige AB till revisor till slutet av årsstämman 2023.

Arvoden

Vid stämman beslutades följande arvoden:

· styrelsens ordförande till 2 630 000 kr (2 540 000 kr),
· styrelsens vice ordförande till 885 000 kr (850 000 kr),
· övriga styrelseledamöter till 605 000 kr (570 000 kr),
· ordförande i styrelsens revisionsutskott till 395 000 kr (360 000
kr),

· övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott till 240 000 kr
(232 500 kr),

· ordförande i styrelsens risk- och kapitalutskott till 430 000 kr
(410 000 kr),

· övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott till 250
000 kr (230 000 kr), samt

· ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott till 105
000 kr (102 500 kr).

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Resultaträkning och balansräkning samt utdelning
På stämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2018.

På stämman beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2018 ska ske
till aktieägarna med 14,20 kr per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning fastställdes den 1 april 2019. Med denna avstämningsdag
beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 4
april 2019.

Övriga beslut

Vid stämman beslutades även följande:

· Ansvarsfrihet beviljades för samtliga styrelseledamöter och för
styrelsens ordförande men inte för verkställande direktören.

· Beslut om principer för hur valberedningen utses.
· Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
· Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om
värdepappersmarknaden.

· Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier utöver förvärv enligt lagen om värdepappersmarknaden.

· Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibler.

· Godkännande av prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för
år 2019 för Swedbank-koncernen, dels ett generellt program för 2019
och dels ett individuellt program för 2019 och beslut om överlåtelse
av egna aktier m m med anledning av 2019 års program samt av tidigare
stämmor beslutade program.

Lars Idermarks och Anders Karlsson anföranden vid dagens årsstämma
finns tillgängliga på Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/arsstamma.

För ytterligare information:
Gabriel Francke Rodau, koncernkommunikationschef, tfn 08-585 921 07

Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, tfn 0727-40 63 38

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186
kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018
uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbanks-arsstamma-2019,c2775454
https://mb.cision.com/Main/67/2775454/1015854.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.