Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-05

Swedbank: Swedbanks Investeringsstrategi - konjunkturen håller i taktpinnen

5 september 2017

Centralbankerna står nu vid ett vägskäl, där den senaste tidens starka
ekonomiska utveckling ger anledning till att börja montera ned
krisstimulanserna. Frågor som många ställer sig är hur nära vi är ett
liv med minskade kvantitativa lättnader och om den dystra
utvecklingen på den svenska aktiemarknaden under sommaren är starten
på en fortsatt nedgång.

Investeringsstrategin i maj utgick från att konjunkturförbättringen
skulle trumfa hög värdering av aktiemarknaden, något Swedbank Analys
anser gäller även framåt.

Aktiemarknaden globalt är i absoluta tal högt värderad men ändå mer
attraktiv än alternativen. Den amerikanska ekonomin befinner sig i en
mogen del av konjunkturen och den amerikanska marknaden är även den
marknad där störst frågetecken väcks utifrån ett
värderingsperspektiv. Konjunkturutvecklingen i Europa, tillsammans
med nuvarande värdering, talar fortsatt för europeiska aktier.

-Utifrån vårt makroscenario, med fortsatt förbättrad global konjunktur
kommande år, anser vi att det ännu är för tidigt att vikta ned
aktier. Samtidigt är det svårt att jämföra dagens värderingsnivåer på
aktiemarknaden när andra placeringsalternativ, såsom räntor och
krediter, förväntas ge mycket låg avkastning. Med andra ord motiverar
fortsatt bristen på alternativ en högre aktievärdering, säger Mikael
Wik, investeringsstrateg på Swedbank.

Bra konjunkturutveckling ger högre vinster
Sedan strategin i maj har valutamarknadens rörelser varit stora.
Svagare dollar, relativt både euro och svenska kronor, har resulterat
i en ovanligt stor valutaeffekt på avkastningen vad gäller aktier. I
svenska kronor har aktiemarknaden generellt gått ner sedan i maj. I
lokal valuta har dock den globala aktiemarknaden sammantaget haft en
sidledes utveckling. Svenska bolag har tappat i värde i takt med att
kronan har stärkts. Samtidigt har svenska kunders utländska
aktieinnehav, på grund av kronförstärkningen, haft en negativ
avkastning omräknat i svenska kronor. Med en vinsttillväxt i bolagen
som, med stöd av starkare konjunktur, fortgår under 2018 och 2019
väntas aktiemarknaderna kunna leverera en god avkastning samtidigt
som värderingen är oförändrad. Således är aktier ett fortsatt bra
placeringsalternativ.

Dåligt betalt för ränterisk
Vi rekommenderar fortsatt kort duration för ränteplaceringar.
Sannolikheten för högre räntor framöver, snarare än lägre, gör
ränteplaceringar med lång löptid oattraktiva. Att ta ränterisk i dag
har en begränsad uppsida.

Begränsad avkastningspotential för krediter/företagsobligationer
Kreditmarknaden påverkas positivt av nuvarande marknadsläge.
Konjunkturens återhämtning i kombination med låga räntor ger företag
låga finansieringskostnader, vilket gynnar placeringar i krediter, så
som företagsobligationer. Krediter med hög risk (High Yield) värderas
just nu synnerligen högt och Swedbank Analys bedömer att aktier i
dagsläget har en högre potential till god avkastning framöver, vilket
talar för aktier framför krediter med hög risk.

-Förutsättningarna för centralbankerna är inte lätta i dag. Den
globala skuldsättningen i relation till BNP är väsentligt högre än
den var innan krisen 2007. Strukturella förändringar på
arbetsmarknaden samt demografiska faktorer gör att centralbankerna
står inför en stor utmaning när det gäller en normalisering av
penningpolitiken. Den positiva konjunkturutvecklingen, bra
bolagsrapporter och lägre förväntningar vad gäller höjda styrräntor
gör att vi behåller fördelningen mellan aktier, räntor och krediter.
Övervikten i aktier kvarstår då vi anser att det är det mest
attraktiva placeringsalternativet, sammanfattar Mikael Wik.

För mer information:
Mikael Wik, investeringsstrateg Strategi & allokering, tfn; 070-568 08
81 mikael.wik@swedbank.se

Sara Arfwidsson, chef Strategi & allokering, tfn; 070-899 24 47
sara.arfwidsson@swedbank.se

I Swedbanks Investeringsstrategi sammanställs Swedbanks makro- och
marknadssyn tillsammans med konkreta affärsförslag som speglar
bankens syn på kapitalmarknader och tillgångsallokering. Rapporten
syftar till att tydliggöra hur man kan kapitalisera på identifierade
- globala, lokala och regionala - trender. Swedbanks
Investeringsstrategi uppdateras månadsvis, med en större nyutgivning
fyra gånger per år. Ta del av rapporten i sin helhet på
https://www.swedbank.se/investeringsstrategin eller en presentation
av den på Swedbank Direkt
(http://edge.media-server.com/m/s/ppj9qqp6/lan/sv/sv/?p=6ymqjtp9).

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225
kontor i Sverige och 136kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017
uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbanks-investeringsstrategi---ko...
http://mb.cision.com/Main/67/2339127/717914.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.