Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

SWEDBANK: UPPREPAR KOSTNADSMÅL FÖR 2021 OCH 2022

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbank uppger att bankens kostnader utvecklas i linje med Swedbanks prognos och att bankens kostnadstak på 20,5 miljarder kronor exklusive utredningskostnader för 2021 och 2022 kvarstår.

Det framgår av Jens Henrikssons vd-ord i delårsrapporten för det andra kvartalet 2021.

"Kreditkvaliteten är fortsatt god och även om osäkerheten om effekter av pandemin kvarstår så är reserveringarna för kreditförluster nu tillbaka på låga nivåer", skriver Swedbank-chefen vidare.

Under andra kvartalet hade Swedbank en avkastning på eget kapital på 14,2 procent.

"Målet på 15 procents avkastning på eget kapital ligger fast. Vår kapital- och likviditetsposition är också fortsatt stark. Bufferten till Finansinspektionens minimikrav på kärnprimärkapital-relationen uppgick till cirka 6,1 procentenheter", framhåller Jens Henriksson.

Swedbank har tidigare i år betalat två utdelningar om totalt 7:25 kronor per aktie.

"Vi har som ambition att senare under året lämna ytterligare utdelning hänförlig till vinsten 2019 och 2020 i enlighet med vår utdelningspolicy. Det förutsätter dock Finansinspektionens samsyn och att omvärldsförutsättningarna så medger", uppger Jens Henriksson.
Författare Direkt-SE