Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Swedbank: Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionen - så här kan du tänka

20 januari 2020

Var tredje över 55 år vet inte hur de ska ta ut sin tjänstepension.
Bland de som har bestämt sig är det många som tar ut hela sin
tjänstepension under några få år i stället för resten av livet. Det
visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av
Swedbank och sparbankerna. [1] Att ta ut hela tjänstepensionen under
några få år kan få stora konsekvenser för den privata ekonomin.

Knappt 60 procent av de över 55 år vet på ett ungefär hur mycket de
kommer få i sammanlagd pension, men 25 procent gör det inte och
ytterligare 17 procent är tveksamma.

- Det är viktigt att man i god tid sätter sig in i hur hög pension
man kommer få. Då kan man även börja anpassa sina utgifter så
budgeten går ihop den dag man går i pension, säger Madelén
Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

På minpension.se kan man logga in och se hela sin pension. Två av tre
över 55 år gör det en gång per år eller har gjort någon gång de
senaste två åren.

Olika regler för allmän pension och tjänstepension
Förutom att bestämma vid vilken ålder man ska gå i pension behöver man
också sätta sig in i hur pensionen påverkas beroende på hur man tar
ut den. Den allmänna pensionen kan tas ut till 100, 75, 50 eller 25
procent. Man kan även pausa sitt uttag, om man inte vill ta ut av sin
allmänna pension under en period, för att sedan fortsätta ta ut igen.

När det gäller tjänstepensionen behöver man ta ställning till om man
vill ta ut den under ett begränsat antal år eller om man vill ta ut
den under hela livet (livsvarigt uttag). Många tjänstepensioner har
femårigt uttag som förval. Vilket val man gör får stor effekt på
inkomsten. Och det val man gör kan man inte ändra i efterhand.

- En av tre över 55 år vet inte hur de ska ta sin tjänstepension, det
är inte konstigt, för det är inte helt lätt att förstå. Men väljer
man att ta ut sin tjänstepension under till exempel fem år blir
pensionen förhållandevis hög de fem åren för att sedan sjunka
avsevärt. Med ett livsvarigt uttag blir pensionen lägre men på samma
nivå under alla pensionsåren, säger Madelén Falkenhäll.

Pensionen kan minska med 10 000 kronor från en månad till en annan
Ju närmre pensionsåldern man kommer desto mer insatt blir man
sannolikt och andelen som inte vet hur de ska ta ut sin
tjänstepension sjunker. Åren före pension uppger 33 procent att de
planerar att ta ut delar av sina tjänstepensioner livsvarigt och
delar av dem under några begränsade år. Nästan lika många, 31
procent, planerar att ta ut allt under några begränsade år.

- För en kock sjunker pensionen med 10 000 kronor från en månad till
en annan om man tar ut hela sin tjänstepension under fem år. För en
gymnasielärare sjunker den med 15 000 kronor. Var och en gör sitt
eget val, men vill man känna en trygghet i sin ekonomi kan det vara
klokt att ta livsvarigt uttag. Får man tjänstepension från flera håll
kan man välja olika, säger Madelén Falkenhäll.

Så här kan du tänka när det är dags att ta ut pensionen - tips från
Swedbank

· Gå in på minpension.se och gör din pensionsprognos. Där kan du även
se hur pensionen påverkas utifrån om du tar ut din tjänstepension
under några år eller livsvarigt.

· Hör av dig i god tid till Pensionsmyndigheten för din allmänna
pension och till de som förvaltar din tjänstepension för uttag av
den.

· Tar du ut tjänstepension under några begränsade år blir pensionen
högre, men sjunker sedan från en dag till en annan.

· Vill du veta hur hög pension du kommer ha resten av livet är
livsvarigt uttag av tjänstepension att föredra. Men då blir
månadsbeloppet lägre jämfört med om du tar ut under några få år.

· Får du tjänstepension från flera olika håll kan du ta någon under
tidsbegränsad tid och någon eller några livsvarigt.

· När väl utbetalningen av din tjänstepension har börjat kan du inte
ändra.

· Se över om du har eller vill ha efterlevandeskydd på din
tjänstepension. Tänk då på att pensionen blir lägre.

Så här funkar det - pensionssystemet

Den dag du går i pension får du pension från flera håll. Det är dels
allmän pension (inkomstpension och premiepension), dels
tjänstepension som de flesta har, samt ett eventuellt privat sparande
till pension.

Hur hög din pension blir beror på din totala livsinkomst, och
livsinkomsten beror i sin tur på inkomst och antal år i arbete. Högre
inkomst och fler år i arbete ger alltså en högre pension. Varje år
som du av olika anledningar inte arbetar [2] påverkar pensionen
negativt. Detsamma gäller för längre perioder av deltidsarbete, då
blir avsättningen lägre och så också den slutliga pensionen.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som du själv kan
påverka, detsamma gäller för de flesta tjänstepensionsavsättningar.
Du kan själv välja hur den ska placeras. Premiepension,
tjänstepension och ett eget sparande till pension är långsiktigt
sparande. Sparar du långsiktigt behöver du inte vara alltför rädd för
att spara i fonder med lite högre risk, då ökar sannolikheten att
pengarna växer lite mer. När du närmar dig pensionsåldern kan det
vara klokt att minska risken i dina placeringar.

Kontakt:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 www.swedbank.se/privatekonomi

www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes i november 2019 och 1 500 personer
mellan 55 och 65 år deltog i undersökningen.

[2] Inkomster från föräldrapenning, studier, a-kassa, sjuk- eller aktivitetsersättning är pensionsgrundande. Men då de är lägre än individens lön blir också pensionsavsättningen lägre än vid arbete.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de
många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60
sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt
208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.
Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan
länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den
ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och
produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000
företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123
kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga
Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick
balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/var-tredje-vet-inte-hur-de-ska-ta-...
https://mb.cision.com/Main/67/3011625/1176580.pdf
https://mb.cision.com/Public/67/3011625/b8d41c7e64ca6da8.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.