Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-11

Swedegas: Dags att bygga pilotanläggning för Power to Gas i Sverige - ökar andelen förnybart, minskar utsläppen och öppnar för mer vindkraft

Idag presenteras resultaten från en unik studie om möjligheterna att
använda Power to Gas i Sverige. Förutsättningarna skiljer sig åt i
olika delar av landet - men tydligt är att Power to Gas kan ta hand
om elöverskott från vindkraften på olika sätt: producera vätgas,
lagra överskottet i gasnät och/eller utöka produktionen av biogas.

Gotland, Falkenberg och Piteå har undersökts i studien, och samtliga
platser har vad som krävs för att kunna bli aktuella för landets
första pilotanläggning för Power to gas. Nu krävs regionalt initiativ
och engagemang för att en anläggning ska bli verklighet.

Mer förnybar el

- Power to Gas skulle på samtliga platser bidra till samhällsnytta,
mer förnybar elproduktion och samverkan mellan olika energiaktörer.
Nu när detta är konstaterat kan vi också ta nästa steg och verka för
att en pilotanläggning byggs på någon av platserna, säger Johan
Zettergren, marknadschef på Swedegas.

Gemensamt för de utvalda platserna är storskaliga utbyggnadsplaner för
vindkraft och mål om en ökad användning av biodrivmedel. I övrigt
skiljer sig förutsättningarna åt. Studien visar att Gotland redan
idag har ett överskott av el från vindkraft under vissa perioder.
Regionen har också en planerad biogasexpansion och en lokal industri
med höga koldioxidutsläpp. Falkenberg å sin sida har god tillgång
till gasinfrastruktur, fortsatta planer för vindkraftsutbyggnad och
en vätgas-tankstation är under uppförande. Även Piteå har stora
vindkraftsplaner, god tillgång på skogsråvara för förnyelsebar
energiproduktion och har redan idag ett överskott på el men också hög
energianvändning med stora koldioxidutsläpp.

Studien har utförts av ÅF på uppdrag av infrastrukturbolaget Swedegas
och en rad andra energiaktörer. Energimyndigheten har via Energiforsk
givit stöd till studien.

Fakta - vad är Power to Gas?

Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen består i att göra
den förnybara energin tillgänglig där den behövs, när det behövs och
till konkurrenskraftiga priser. Power to Gas är ett energisystem som
fullt ut tar tillvara potentialen i förnybar energi, såsom vindkraft.
Sverige står inför en storskalig utbyggnad av vindkraften. Tillfällen
av överproduktion kommer att uppstå allt oftare, samtidigt som
vindstilla perioder kräver snabb tillgång till alternativ
elproduktion.

Istället för att låta överskott från vindkraft gå till spillo kan den
generera vätgas genom elektrolys ur vatten. Vätgasen används därefter
för att lagra in energin och använda den när den behövs och/eller att
öka utbytet av biometan vid biogasproduktionen. Att ta hand om
elöverskott och omvandla den till biogas öppnar för en ännu större
utbyggnad av vindkraften. Samtidigt fördubblas utbytet av biogas ur
befintlig biomassa.

Power to Gas är mycket uppmärksammat internationellt, och ett 40-tal
anläggningar finns redan idag eller är under byggnation i Europa
varav hälften i Tyskland.

För mer information

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070 622 76 06

Information om Power to Gas och rapporterna finns på www.swedegas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedegas/r/dags-att-bygga-pilotanlaggning-for-...
http://mb.cision.com/Main/3229/9772641/378573.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.