Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-25

Swedencare AB (publ): DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

Starkt affärsmomentum, nya produktlanseringar och en stor kassa.

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL - 30 JUNI 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 11 150 TSEK (8 234 TSEK)

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 743
TSEK (3 653 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 24,5% (43,3%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 2 308 TSEK
(3 640 TSEK), motsvarande en EBIT- marginal om 20,6% (43,2%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 2 632 TSEK (2 840 TSEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 025 TSEK
(186 TSEK)

- Per den 30 juni 2016 uppgick likvida medel till 36 123 TSEK (301
TSEK)

I samband med nyemissionen vid noteringen på Nasdaq First North den 14
juni 2016 ombokades kostnader avseende noteringen och nyemissionen
mot eget kapital. Totalt ombokades 4 334 TSEK av vilka 837 TSEK avsåg
kostnader vilka belastat första kvartalet 2016, ombokningen av dessa
kostnader från det första kvartalet 2016 medförde en positiv
resultateffekt om 837 TSEK under det andra kvartalet. Justerat för
denna bokföringsmässiga effekt uppgick EBITDA under det andra
kvartalet till 1 906 TSEK motsvarande en EBITDA-marginal om 17%.

FÖRSTA HALVÅRET: 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 24 896 TSEK (14 487 TSEK)

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 500
TSEK (5 990 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 29,8% (40,8%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 6 640 TSEK
(5 958 TSEK), motsvarande en EBIT- marginal om 26,4% (40,6%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 5 925 TSEK (4 642 TSEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 032 TSEK
(-2 214 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Den 2 juni 2016 meddelade Swedencare att den amerikanska
organisationen förstärkts genom rekryteringen av Scott Reinhardt med
25 års erfarenhet från ledande befattningar inom husdjursmarknaden.
Samtidigt meddelades att Swedencare tilldelats en
affärsutvecklingscheck om 250 TSEK av Tillväxtverket för finansiering
av expansionen i Sydamerika.

Den 14 juni 2016 noterades Swedencares aktie vid Nasdaq First North, i
samband med noteringen genomfördes två emissioner vilka tillsammans
tillförde bolaget ca 34,5 MSEK före kostnader för noteringen vilka
uppgick till ca 4,3 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

Den 18 juli 2016 offentliggjorde Swedencare ett strategiskt
samarbetsavtal med tyska Veracus GmbH, ett av Tysklands ledande
företag inom utveckling av näringspreparat för människor och djur.
Under samarbetsavtalet utvecklar Veracus initialt ett premiumfoder
för den tyska marknaden där Swedencares ProDen PlaqueOff ingår.

Den 20 juli 2016 offentliggjorde Swedencare förvärv av det svenska
djurhälsobolaget Biodistra AB. Genom förvärvet tillförs Swedencare
tre nya varumärken inom djurhälsa samt försäljningsrättigheterna i
Norden till PlaqueOff Human. Förvärvslikviden uppgick till ca 3,2
MSEK och bestod av 180 000 nyemitterade aktier i Swedencare AB.

KOMMENTARER FRÅN VD

Efter att ha förvärvat våra tre största återförsäljare i USA,
Storbritannien och Frankrike i januari fortsatte vi med att notera
bolagets aktie på Nasdaq First North den 14 juni. I samband med
noteringen gjorde vi en nyemission som gav oss ca: 30 MSEK efter
kostnader, pengar som nu skall sättas i arbete genom förvärv av bolag
och produkter - allt för att bredda produktportföljen för vårt
globala försäljningsnät.

Vår start på Nasdaq First North blev lyckad och intresset från
investerare ökar löpande. Noteringsarbetet gav oss också ett kvitto
på att vi är på rätt iväg i arbetet att bygga ett ledande globalt
djurhälsobolag.

Utfallet under kvartal två med lägre omsättning och vinst än under
kvartal ett var i linje med våra förväntningar efter att ha fokuserat
på noteringsarbetet under det gångna kvartalet och samtidigt
investerat i en större amerikansk organisation och i marknadsföring.

En faktor att beakta när man jämför våra kvartalsbokslut är att vi
säljer till stora veterinärklinik- och djuraffärskedjor i USA, Europa
och Asien och det innebär att kundernas orderläggning, och våra
leveranser, i många fall är i storleksordningen 0,5 - 1 MSEK per
order. Det påverkar givetvis månads- och kvartalssiffrorna när de
större utleveranserna sker, något som märktes under andra kvartalet
då vårt amerikanska dotterbolag fick en förskjutning i utleverans,
och fakturering, från juni till juli/augusti.

Vi ser ett mycket starkt momentum i främst USA, Norden och Asien. I
USA har vi nyligen avtalat med flera nya stora kunder samtidigt som
vi förbereder nya produktlanseringar. I Asien ingick vi avtal med nya
distributörer i Japan och Sydkorea i början av året, något som ökar
försäljningen löpande, och i Kina lanseras ProDen PlaqueOff nu under
kvartal tre.

Med ett starkt affärsmomentum, nya produktlanseringar och en stor
kassa ser vi fram emot en spännande höst och vinter med det
förvärvsarbete som väntar.

Håkan Lagerberg, VD - Malmö den 25 augusti 2016

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns
tillgänglig på www.swedencare.se

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare Mobil: +46 (0)73 517 01 70 Email:
hakan.lagerberg@swedencare.se

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Per Malmström, styrelseordförande Mobil: +46 (0)70 725 28 36 Email:
per.malmstrom@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den
globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till
husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka
50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett
globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden,
USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt
nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda
produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff
vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning
har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen
och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av
internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl.
08.30 CET.

Håkan Lagerberg, VD Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=363267...
http://mb.cision.com/Main/14381/2065158/553380.pdf
http://mb.cision.com/Public/14381/2065158/ab93aad7447b05bc.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.