Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Swedencare AB (publ): Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

Framgångsrik försäljning i Kina samtidigt som takten ökar på
huvudmarknaderna

PERIODEN I SAMMANDRAG

TREDJE KVARTALET: 1 JULI - 30 SEPT 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år.

- Nettoomsättningen uppgick till 21 593 TSEK (13 438 TSEK), en ökning på 60,7%

- EBITDA uppgick till 6 190 TSEK (4 740 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 28,7% (35,1%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4 260 TSEK (4 254 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 19,7% (31,5%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 3 169 TSEK (3 238 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,20 SEK (0,21 SEK)

- Per den 30 september 2017 uppgick likvida medel till 22 018 TSEK (36 722 TSEK)

FÖRSTA 9-MÅNADERNA: 1 JANUARI - 30 SEPT 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år.

- Nettoomsättningen uppgick till 62 852 TSEK (38 333 TSEK), en ökning på 64%.

- EBITDA uppgick till 16 733 TSEK (12 240 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 26,6% (31,7%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 11 371 TSEK (10 895 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 18,1% (28,2%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 7 974 TSEK (9 163 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,51 SEK (0,59 SEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 296 TSEK (4 429 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Swedencare har ett fortsatt ökande intresse från institutionella
investerare. Under juli förvärvade en utländsk institution, vilken
inte tidigare är aktieägare, 1,9% av aktierna i Swedencare av
huvudägarna (Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och JCC
Group Invest Sweden AB).

Swedencare's ProDen PlaqueOff Dental Bites har blivit godkända av VOHC
för bevisad effekt av plack- och tandstensreduktion och fått
rättigheter att använda VOHC stämpeln.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Swedencare och Musti Group lanserar tillsammans en ny och unik
produktlinje - Kattfoder innehållande ProDen PlaqueOff®

Swedencare byter Certified Adviser från Remium Nordic AB till FNCA
Sweden AB den 27 oktober 2017. Swedencare Dela rsrapport Q3 2017
A4format
(http://mb.cision.com/Public/14381/2375867/8e716c2cb90ddaff.pdf)

VD HAR ORDET

Selektiva marknadsinsatser ger resultat! Det är ytterst
tillfredsställande att kunna konstatera att de val vi gjort i form av
selekterade marknadsinsatser gett önskat eller till och med bättre
resultat än förväntat.

Vi är, som ni alla vet, verksamma i en oerhört intressant bransch där
i princip samtliga marknader och segment växer. Antalet husdjur växer
i antal och, fler familjer skaffar husdjur vars hälsa och
välbefinnande man prioriterar högt. Eftersom de flesta numera ser
sina husdjur som en familjemedlem är det naturligt att man även är
beredd att spendera mycket mer för att ta hand om sina fyrbenta
vänner. Således är det en bransch fylld med möjligheter. Med detta
vill jag inte säga att det är självskrivet att lyckas - det krävs
fortfarande en tydlig plan framåt, kompetens, bra produkter och ett
oerhört driv samt en del timing. Vi känner att vi har delarna på
plats och att det bidrar starkt till vår omsättnings- och
resultatutveckling.

Med hjälp av vår ProDen Plaqueofflinje har vi lyckats etablera oss som
en intressant leverantör och samarbetspartner till veterinärer,
fackhandelskedjor och apotek världen över. Antalet kontakter som vill
köpa våra produkter och samarbeta ökar hela tiden. I denna rapport
visar vi bilder från ett urval av de mässor, events och föreläsningar
som vi deltagit i under kvartalet. Det är både ett nödvändigt och
givande sätt att få direktrespons från såväl kunder som
slutkonsumenter.

Som jag förutspådde i den förra rapporten har vi under Q3 kunnat öka
försäljningen och förbättra våra marginaler med hjälp av alla de
insatser som vi gjorde under Q2. Vår försäljning hittills i år har
redan passerat 2016 års totala försäljning och Q4 har inletts starkt,
varför jag ser framemot kommande årsavslut. Vad gäller våra olika
marknader levererar samtliga huvudmarknader bra medan Asien står för
det största lyftet jämfört med Q3 förra året.

I USA tog vi under juli månad de sista extraordinära
införsäljningskostnaderna avseende våra nya Dental Bones. Vi har nu
fått ut dessa till samtliga distributörer i USA och i
augusti/september levererades mycket till Kanada från vårt lager i
Seattle. Den Nordamerikanska marknaden är nu välförsedd och vi kan
fokusera på att hjälpa våra stora kunder att bearbeta slutkonsumenter
på olika sätt, både med butiksevent och online-kampanjer.

I Europa ser vi nu fram emot att kunna lansera tuggbenen under slutet
av Q4 2017 och under Q1 2018. Marknaden har visat stort intresse och
tuggbenen kommer att lanseras brett i flertalet europeiska länder i
både veterinärs- och zoobutiksledet.

Under det gångna kvartalet har vi lyft vår NutriScienceförsäljning,
särskilt i UK medans för andra europeiska marknader t.ex. Norden blir
det först under Q4 2017 och Q1 2018 som vi kommer ut med större
volymer.

I Asien är det Japan och Kina som står för merparten av omsättningen
under kvartalet. Vår partner i Kina har överträffat våra
förväntningar och vi har gemensamt lyckats marknadsföra samt övertyga
marknaden om fördelarna med att ge ProDen PlaqueOffÒ till kinas
husdjur. Under kvartalet var vi både med på Asiens största
husdjursmässa (se bild på sid 9) och dessutom har vi haft ett antal
utbildningar/presentationer för veterinärer i, för oss, nya regioner.
2017 har karakteriserats av en satsning på veterinärsledet, under
2018 kommer fokus att vara "Pet specialty retailers" både i form av
fysiska affärer och onlinebutiker. Vi höll även ett styrelsemöte i
Shanghai samtidigt som den stora mässan och hela styrelsen är mycket
imponerad över vad vår kinesiska partner har åstadkommit samt kraften
i tillväxten på den kinesiska marknaden.

Nu i oktober har vi tillsammans med Musti Group lanserat en ny
Kattfoderlinje som i samtliga torrfodersmaker innehåller ProDen
PlaqueoffÒ. Jag ser fram emot att kunna rapportera om detta och andra
foderprojekt under kommande kvartalsrapporter. Dessa samarbeten
öppnar upp en ny del av marknaden som vi inte bedömer skall
konkurrera med våra befintliga produkter i någon större utsträckning,
utan tvärtom ge oss helt nya kunder samtidigt som kännedomen om
varumärket ProDen PlaqueOff® ökar.

För våra Dental Bites ser vi även att det kommer att öppnas upp nya
affärsmöjligheter tack vare de lyckade kliniska studierna som vi
genomfört under året. Med dessa studier har vi tilldelats rätten att
använda VOHC-sigillen på våra Dental Bites-påsar. VOHC (Veterinary
Oral Health Council) är en organisation som endast delar ut rätten
att använda deras sigill på produkter med vetenskaplig bevisad
effekt. Endast ett 20-tal produkter har uppnått denna status då
kraven är höga både gällande studiernas utformning samt bevisat
resultat.

Även om vi har hunnit med mycket de senaste åren både vad gäller att
bredda produkterbjudandet och att stärka distributionsnätet har vi
fortfarande mycket kvar ogjort. Vi når idag någon enstaka procent av
den potentiella marknaden, resten arbetar vi aktivt för att nå med
befintliga och nya varumärken.

Avslutningsvis kan jag konstatera att hela organisationen och våra
partners är fulla av energi och kommer att göra allt för att avsluta
året på bästa sätt!

Håkan Lagerberg, VD

Malmö den 26 oktober 2017

Fullständig delårsrapport bifogas i detta pressmeddelande samt finns
tillgänglig på www.swedencare.se

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se (hakan.lagerberg@swedencare.se)

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den
globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt,
hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och
NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt
distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland,
Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk
av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett
flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har
lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och
försäljning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedencare-ab--publ-/r/swedencare-ab--publ--de...
http://mb.cision.com/Main/14381/2375867/741986.pdf
http://mb.cision.com/Public/14381/2375867/9922f91830bfcab5.pdf
http://mb.cision.com/Public/14381/2375867/8e716c2cb90ddaff.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.