Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

SWEDENCARE: NETTOVINSTEN OFÖRÄNDRAD VID 5,7 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Djurhälsobolaget Swedencare, vars aktie handlas
på Nasdaq First North, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet
2019 på 5,7 miljoner kronor (5,7).

Nettoomsättningen steg till 34,1 miljoner kronor (27,8) medan
rörelseresultatet sjönk till 6,6 miljoner kronor (7,3). Rörelsemarginalen
minskade således till 19,3 procent (26,4).

Resultatet per aktie för helåret 2019 blev 1:90 kronor (1:48). Styrelsen
föreslår en utdelning om 0:70 kronor per aktie (0).

"Vi har fortsatt hög tillväxt på flertalet marknader, bland annat följdes
rekordordern från Kina i tredje kvartalet upp av en ännu större order i
fjärde kvartalet, vilket innebar att Kina svarade för hela 13 procent av vår
totala omsättning under kvartalet", konstaterar vd Jenny Graflind.

Samtidigt har Kina lamslagits av coronaviruset, noterar hon.

"Hur länge och på vilket vis den rådande situationen i Kina påverkar
Swedencare är svårt att sia om idag, men då våra produkter inte inhandlas på
veckobasis förväntar vi oss inte att försäljningen påverkas mer än med en
eventuell tidsförskjutning. Samtidigt som butikshandeln pa?verkas negativt av
den ra?dande situationen o?kar efterfra?gan online. Detta bemöter va?r lokala
distributo?r genom att ko?ra speciella digitala kampanjer som vi ser framemot
att se resultatet av", skriver Swedencare-chefen.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News