Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

SWEDENCARE: ÖKAD OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Djurhälsobolaget Swedencares omsättning steg till 221 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (70).

Rörelseresultatet stärktes till 43 miljoner kronor, jämfört med 18,6 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Rörelsemarginalen kom in på 19,3 procent (26,8).

Resultatet efter skatt uppgick till 30 miljoner kronor (14,5).

"Q3 bjöd nästan uteslutande på ett fortsatt starkt momentum för oss, enda missräkningarna var några händelser för vårt nyförvärvade bolag Vetio, bland annat ett större elavbrott som stoppade produktionen, och förskjutningar i den asiatiska exporten av Pro Den Plaqueoff", summerar vd Håkan Lagerberg i rapporten och fortsätter:

"Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt med 34 miljoner kronor och visar på att vi kan växa utan att bygga kundfordringar och balansräkning."

Swedencare-chefen ser med tillförsikt på årets fjärde kvartal, då september avslutades starkt och oktober inletts med "samma trend".
Författare Direkt-SE