Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Swedish Match: Snus fortfarande en öppen fråga i EU - Oom

(SIX) BRYSSEL (SIX) Sverige har fått vissa positiva
reaktioner från en handfull länder när man har argumenterat för
det svenska snuset i EU. Men fortfarande finns det ett motstånd
och frågan kompliceras för svensk del genom att andra länders
företrädare brister i kunskap om snus som produkt.

När statssekreterare Gunnar Oom idag tog upp snuset på ett
möte i Bryssel möttes han av denna brist på förståelse.

"Jag fick mothugg. Man menade att Sverige har undantag i
fördraget. Då svarade jag att det är inte det frågan gäller",
säger Gunnar Oom till Nyhetsbyrån SIX i Bryssel.

Sverige har bara undantag för försäljning av snus på
hemmaplan, i övrigt måste man följa EU:s tobakslagar. Och då
EU-kommissionen i december förra året föreslog att förbjuda
särskilda smaktillsatser i tobaksprodukter så gäller det även
snuset. EU:s hälsokommissionär Tonio Borg menar att tobak ska
smaka som tobak och inte döljas av smaktillsatser som kan locka
unga människor in i nyttjande av skadliga tobaksprodukter.

Som helhet ser den svenska regering positivt på
EU-kommissionens förslag men det finns en väsentlig skillnad
mellan Sveriges ståndpunkt och EU:s. Sverige ser snuset som en
möjlighet att minska rökningen medan hälsokommissionären Tonio
Borg snarare ser snuset som en del av hälsoskadligt problem.

"Här sitter man och förbjuder den minst farliga beståndsdelen
i snus", konstaterar Gunnar Oom.

För Sverige handlar det också om hur mycket EU kan gå in och
faktiskt reglera snuset utan att man bryter mot det undantag för
snus som Sverige fick i samband med inträdet i EU. Det är något
som svenska jurister tittar på just nu.

"Man gör en analys nu av svenska anslutningsavtalet till EU.
Någonstans finns det en gräns för hur mycket man kan kringskära
det svenska undantaget för att det fortfarande ska räknas som
ett undantag. Exakt var den gränsen går återstår att se" säger
Gunnar Oom till SIX.

Snuset kommer fortsätta att diskuteras på kommande möten i
Bryssel. Enligt Gunnar Oom är det fortfarande en öppen fråga med
oviss utgång.

"Vi ser att det fortfarande finns liv i frågan. Sista ordet
är inte sagt", säger han.

Andreas Liljeheden
SIX News

Författare direkt.