Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Swedish Match: Swedish Match årsstämma 2014

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

· Utdelning till aktieägarna om 7:30 SEK per aktie
· Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent
av bolagets egna aktier

· Indragning av 1 500 000 återköpta aktier i bolaget med parallell
fondemission utan utgivande av nya aktier

· Omval av revisionsbolaget KPMG AB till revisor
Vid dagens årsstämma i Swedish Match AB (publ) fattades, i enlighet
med styrelsens förslag, beslut om en utdelning med 7:30 SEK per
aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den
12 maj 2014 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB
beräknas ske den 15 maj 2014.

Till styrelseledamöter i Swedish Match AB (publ) omvaldes Andrew
Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Wenche Rolfsen, Robert F.
Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh. Conny Karlsson omvaldes som
styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes som styrelsens vice
ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa de föreslagna
ersättningarna till styrelseledamöterna såsom de angetts i kallelsen
samt förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta
om att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera
tillfällen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett
pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s.
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med
återköpsrätten är i första hand att ge möjlighet för bolaget att
anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för
att därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra för
bolaget att fullgöra dess skyldigheter enligt bolagets tidigare
optionsprogram. Swedish Match äger 2 911 271 egna aktier per den 7
maj 2014.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 2 892
441 SEK genom indragning av 1 500 000 tidigare återköpta aktier i
bolaget, med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på
motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill
beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas
enligt beslut av årsstämman.

Årsstämman omvalde KPMG AB till revisor intill slutet av årsstämman
2015.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför stämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad
kallelse till årsstämman.

_________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Tillförordnad Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0309

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and
Corporate Sustainability

Kontor 08 658 0173
Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
_________
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter
under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra
tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter
(tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt
snus), Longhorn (amerikanskt snus), White Owl (cigarrer), Red Man
(tuggtobak), Fiat Lux (tändstickor) och Cricket (tändare). Koncernens
produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder.
Koncernens globala nettoomsättning var 12 610 MSEK under
tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2013. Swedish Match
aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

_________
Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedish-match/r/swedish-match-arsstamma-2014,c...
http://mb.cision.com/Main/2004/9581171/241947.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.