Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

SWEDISH MATCH: VÄLDIGT STARK TREND FÖR ZYN I USA - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedish Match leveransvolymer av Zyn i USA fortsatte att stiga i det tredje kvartalet samtidigt som bolagets marknadsandel var stabil trots en aggressiv konkurrens med klart lägre priser på konkurrenternas produkter.

Det säger Swedish Match vd Lars Dahlgren till Nyhetsbyrån Direkt.

Leveransvolymerna i USA för det tobaksfria nikotinsnuset Zyn ökade till 46,2 miljoner dosor i det tredje kvartalet, upp från 42,5 miljoner dosor det andra kvartalet och drygt 32 miljoner dosor i det tredje kvartalet 2020.

"Den väldigt starka trenden för Zyn i USA och för kategorin nikotinportioner fortsatte med kraftig tillväxt i det tredje kvartalet. Det är helt klart att nikotinportioner, där vi är klart marknadsledande, fortsätter att utvecklas till en väldigt betydelsefull del av nikotinkonsumtionskategorin på den amerikanska marknaden", säger Lars Dahlgren.

Visserligen ökade antalet försäljningsställen för Zyn i USA, med ungefär 2.000 under kvartalet till totalt cirka 110.000, men enligt Swedish Match var det framförallt ökad omsättningshastighet i befintliga butiker som drev volymtillväxten.

Swedish Match marknadsandel för nikotinportioner i USA låg på ungefär 74 procent i det fjärde kvartalet i fjol och bolaget flaggade då för att den ökade konkurrensen som Zyn möter väntades pressa marknadsandelen. Redan i årets första kvartal kom ett stort tapp, ner till 65 procent men mellan det andra och det tredje kvartalet har marknadsandelen legat nästan oförändrad kring knappt 64 procent.

"Sett över året är det så att stabiliteten i Zyns marknadsandel säger mycket om konsumenternas preferens för våra produkter. Och det här är extra tydligt om man sätter det i ljuset av konkurrenternas aktiviteter", säger Lars Dahlgren och nämner konkurrerande kampanjer som "betala för en och få två" eller "få en dosa gratis vid köp av annan tobaksprodukt".

Vad gäller priskonkurrensen hänvisar vd:n till snittpriser som tagits fram av Nielsen, som visar att en dosa Zyn kostar 4:52 dollar. Bland de konkurrerande produkterna är dospriset 3:43 dollar för Rogue, 2:91 dollar för Velo och 1:57 dollar för On.

Trots den på senare tid bibehållna marknadsandelen håller Swedish Match fast vid att det kan bli utmanande att på sikt försvara andelen.

"Jag tror att vi kommer ha något lägre andel om ett år men marknaden kommer samtidigt vara betydligt större", säger Lars Dahlgren.

Swedish Match gjorde sitt intåg med Zyn i USA i de västra delarna av landet under 2016 medan det nationella steget till övriga USA togs 2019. Enligt Lars Dahlgren framträder Zyns potential bland annat i jämförelsen av hur de olika delarna av USA just nu utvecklar sig.

"Tittar vi på antalet konsumenter för Zyn i de västra delarna av USA är det mer än 10 procent av antalet cigarettrökare som använder Zyn enligt våra beräkningar. I resten av USA där vi har funnits sedan våren 2019 är det drygt 3 procent. Det finns ingenting i trenderna som talar för att resten av USA inte ska utvecklas i linje med den västra delen av landet. Dessutom ökar tillväxten i den västra regionen", resonerar han.

Vd:n vill inte i detalj sia om hur utvecklingen kan tänkas bli på ett antal års sikt men säger:

"Jag tror att vi kommer få se en väsentligt högre penetration än vad vi har i dag och vi tror att snittkonsumtionen per konsument också kommer att öka".

Swedish Match intensifierade marknadsinvesteringarna för Zyn under det tredje kvartalet, något som bolaget tidigare flaggat för. Av onsdagens rapport framgår att de marknadsrelaterade kostnaderna i kvartalet var avsevärt högre jämfört med föregående år och var även betydligt högre än under det andra kvartalet. Lars Dahlgren nämner att marknadsföringskostnaderna i det fjärde kvartalet troligen kommer att minska något jämfört med det tredje.
Författare Direkt-SE