Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

Swedish Orphan Biovitrum AB: Alprolix® för behandling av hemofili B ingår nu i högkostnadsskyddet

Sobis svenska marknadsbolag meddelar idag att Alprolix® (eftrenonacog
alfa) erhållit subvention i Sverige för behandling och förebyggande
av blödning hos patienter med hemofili B och ingår i
högkostnadsskyddet från den 28 september. Beslutet som fattats av
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, innefattar att Sobi är
skyldiga att följa upp doseringen i klinisk användning.

Eftrenonacog alfa är en rekombinant koagulationsfaktor IX
(nio)-behandling med förlängd halveringstid, som används för att
behandla och förebygga blödning hos personer med hemofili B.
Fc-fusionsteknologin har utnyttjats för att modifiera de
farmakologiska egenskaperna så att läkemedlet får en förlängd
cirkulationstid i kroppen jämfört med konventionell faktor
IX-behandling.

Hemofili B är en sällsynt, ärftlig sjukdom där blodet har en försämrad
förmåga att levra sig. I Sverige lever knappt 200 personer med
hemofili Bi. Personer med sjukdomen saknar eller har en väsentligt
minskad faktor IX-aktivitet. Bristen på koagulationsfaktor korrelerar
med sjukdomens svårighetsgrad. Om den svåraste formen av hemofili B
inte behandlas så leder den ofta till spontana blödningar, ledskador
och en ökad risk för förtidig död.

"Vi är mycket nöjda med att Alprolix äntligen är tillgängligt som
behandlingsalternativ för personer med hemofili B i Sverige", säger
Björn Berglund, General Manager för Norden och Baltikum på Sobi.
"Personer med hemofili B får nu förutsättningar att individualisera
behandlingen vilket kan innebära en minskad behandlingsbörda och en
möjlighet att leva ett aktivt liv".

Eftrenonacog alfa är den hemofili B-behandling med förlängd
halveringstid där det finns längst erfarenhet av klinisk användning.
Över 150 vuxna, unga och barn har observerats i upp till fyra år som
del av ett omfattande internationellt kliniskt utvecklingsprogram.
Dessa kliniska studier har visat att läkemedlet är effektivt för att
behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili Bii.

"Vi välkomnar det efterlängtade beslutet att ta med Alprolix i
högkostnadsskyddet i Sverige, då det innebär att personer med
hemofili B erbjuds fler behandlingsalternativ", säger Hans Siltberg,
medicinsk chef för Norden och Baltikum på Sobi.

Alprolix är subventionerat för vidbehovsbehandling och profylaktisk
behandling av blödning hos patienter med hemofili B i alla åldrar.

__
Om hemofili B
Hemofili (blödarsjuka) B orsakas av väsentligt minskad eller ingen
faktor IX-aktivitet, vilken är nödvändig för att blodet ska levra
sig.[i]
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)
Enligt World Federation of Hemophilia är ca 29 700 personer runt om i
världen diagnosticerade med hemofili B[ii]
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)
och i Sverige levar ca 200 personer med sjukdomen.

Personer med hemofili B upplever blödningstillfällen i leder och
muskler som kan orsaka smärta, ge upphov till försämrad rörlighet och
bestående ledskador. I värsta fall kan dessa tillfällen orsaka
blödningar i organ som också kan vara livshotande. Injektioner med
faktor IX kan tillfälligt ersätta de koagulationsfaktorer som behövs
för att kontrollera blödningar, och när det används profylaktiskt
förhindra blödningariii.

Om Alprolix
Alprolix® (eftrenonacog alfa) är en rekombinant faktorterapi som
utvecklats för hemofili B och som genom Fc-fusionsteknik når en
förlängd cirkulationstid i kroppen. Det har skapats genom att
fusionera faktor IX med Fc-delen från immunoglobulin G subtyp 1,
eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta
möjliggör för Alprolix att utnyttja en naturligt förekommande process
som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen är
kvar och har effekt i kroppen (halveringstid). Även om Fc-tekniken
har använts under 15 år, har Sobi och vår samarbetspartner
Bioverativ, ett Sanofiföretag, förädlat teknologin och är först med
att tillämpa den inom hemofili. Alprolix tillverkas med en human
cellinje, i en miljö fri från tillsatser från djur eller människa.

Allergiska överkänslighetsreaktioner och utveckling av inhibitorer har
observerats vid behandling med Alprolix av hemofili B, inklusive i
tidigare obehandlade patienter. Säkerhet och effekt för Alprolix® för
tidigare obehandlade patienter har ännu inte fastställts.

Om Sobi™ i Sverige
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta
sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att
tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor
som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst
på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom
utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är
en viktig del av vår strategi. I Sverige marknadsför Sobi produkter
inom båda affärsområden Haemophilia och Specialty Care. Sobi är en
pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och
produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna för moderbolaget
uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var
cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Ytterligare information finns på www.sobi.se.

För mer information vänligen kontakta

Björn Berglund General Hans Siltberg Medical Director Norden och Baltikum
Manager Norden och
Baltikum
Mobile: +46 (0)70 312 85 Mobile: +46 (0)733 74 13 99
10
bjorn.berglund@sobi.com hans.siltberg@sobi.com

----------------------------------------------------------------------

[i]
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)
Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se

[
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)ii]
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)
European Medicines Agency product information:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medici...

[
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)iii]
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)
World Federation of Hemophilia. About Bleeding Disorders - Frequently
Asked Questions. Available at:
http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=637#Difference_A_B. Accessed on:
January, 13, 2017.

(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)[
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)iv]
(https://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents...)
World Federation of Hemophilia, Annual Global Survey 2016, published
in October 2017. Available at: http://www.wfh.org/en/data-collection

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedish-orphan-biovitrum-ab/r/alprolix--for-be...
http://mb.cision.com/Main/14266/2630469/917553.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.