Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

Swedish Orphan Biovitrum AB: Europeisk studie av hemofilibehandling i klinisk vardag tydliggör behovet av bättre hemofilivård

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (http://www.sobi.com/)(STO:
SOBI) tillkännager resultaten från en ny europeisk studie som
utvärderade effekten av hemofilivård i klinisk vardag. Studien, som
helt finansierades av Sobi, visade att behandlingspraxis varierade i
hög grad mellan länder och att såväl patienter som behandlades vid
behov som patienter som behandlades profylaktiskt upplevde
blödningar, vilket tydliggör behovet av att ytterligare förbättra
standarden på hemofilivården. Författarna drog slutsatsen att
profylaktisk behandling bör övervägas för personer med upprepade
blödningar för att undvika smärta och försämring av ledfunktionen
samt att behandlingsregimen vid profylax behöver förbättras.

Studien har publicerats i nätupplagan av Haemophilia, den officiella
tidskriften för World Federation of Hemophilia[i]
(http://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents/...).

"De övergripande resultaten visar att det finns ett stort behov av att
förbättra hemofilivården", säger Stefan Lethagen, Vice President
Medical & Clinical Sciences, Haemophilia på Sobi. "Även om profylax
är normen, verkar det som om profylaktisk behandling drivs till den
lägsta acceptabla nivån eller ännu lägre, vilket ökar risken för
ledskada och begränsar möjligheten att leva ett rikt och aktivt liv."

Den retrospektiva studien omfattade 1346 personer med hemofili A och
312 personer med hemofili B, från sju europeiska länder. Studien var
utformad för att ge insikter i nuvarande behandlingspraxis och
resultat inom hemofili.

Profylax visade sig generellt vara den vanligaste behandlingen för
personer med svår hemofili A. Det var också den vanligaste
behandlingsregimen hos barn och minskade med stigande ålder.
Behandling vid behov rapporterades vara vanligast vid medelsvår
hemofili A, och det fanns ingen trend över åldersgrupper. För
personer med hemofili B, var profylax vanligast i fyra av sju länder.

I den europeiska studien var medianvärdet för den årliga
blödningsfrekvensen hos patienter med svår hemofili A vid profylax
hela fyra blödningar i vissa länder och några patienter upplevde fler
än 12 blödningar per år, vilket troligen återspeglar otillräcklig
behandling, olämpligt dosintervall, förekomst av leder som ofta
drabbats av blödningar, dålig följsamhet eller svårigheter hos vissa
patienter att göra korrekta bedömningar av blödningar. Författarna
betonade att det också finns ett behov av förbättringar hos patienter
med medelsvår hemofili A som behandlas profylaktiskt, eftersom
blödningar var lika vanliga eller oftare förekommande än för
patienter med svår hemofili. De övergripande resultaten från studien
tyder på att det finns utrymme för förbättringar av
hemofilibehandling, även för patienter som för närvarande står på
profylaktisk behandling.

----------

Om hemofili A och B
Hemofili (blödarsjuka) är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att
blodets koaguleringsförmåga hos en person är nedsatt. Hemofili A
uppträder i ungefär ett fall på 5,000 födda pojkar per år, och mer
sällan hos kvinnor. Hemofili B är mer ovanligt och uppträder i ett
fall på 25,000 födda pojkar per år och mer sällan hos kvinnor. Över
400,000 personer runt om i världen beräknas leva med hemofili.

Personer med hemofili A eller B upplever förlängda blödningstillfällen
som kan orsaka smärta, ge upphov till bestående ledskador samt
livshotande blödningar. Profylaktiska injektioner av faktor VIII
eller IX kan tillfälligt ersätta de saknade koagulationsfaktorerna
som behövs för att kontrollera blödning och förhindra nya
blödningar.[ii]
(http://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents/...)
The World Federation of Hemophilia rekommenderar profylax som
behandlingsmål eftersom det kan förhindra blödningar och
leddestruktion.[iii]
(http://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents/...)

Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta
sjukdomar. Sobis uppdrag är att utveckla och tillhandahålla
innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre
liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili,
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även
en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern,
Nordafrika och Ryssland på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är
en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av
biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder
kronor och antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är
noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.

För ytterligare information kontakta

Medierelationer Investor relations
Linda Holmström, Senior Jörgen Winroth, Vice
Communications Manager President, Head of Investor
Relations
T: + 46 708 73 40 95, + T: +1 347-224-0819, +1 212
46 8 697 31 74 -579-0506, +46 8 697 2135
linda.holmstrom@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com

----------------------------------------------------------------------

[i]
(http://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents/...)
To access original article go to:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hae.13111/full

[ii]
(http://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents/...)
World Federation of Hemophilia. About Bleeding Disorders - Frequently
Asked Questions. Tillgänglig via:
http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=637#Difference_A_B. Besöktes 17
juni, 2016.

[iii]
(http://teamsites.sobi.com/s/corporate-communications/Shared%20Documents/...)
Guideline for the management of hemophilia, World Federation of
Hemophilia, 2nd edition,
http://www1.wfh.org/publication/files/pdf-1472.pdf. Besöktes i
december 2015

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedish-orphan-biovitrum-ab/r/europeisk-studie...
http://mb.cision.com/Main/14266/2121628/589064.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.