Du är här

2014-05-08

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ): Kommuniké från Sobis årsstämma

Vid Swedish Orphan Biovitrum ABs (publ) (Sobi) årsstämma i Stockholm idag
beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de
till förfogande stående vinstmedlen om 4 672 982 798 kronor balanseras i ny
räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.

Styrelse, styrelsearvode och revisor

Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Matthew Gantz, Bo Jesper Hansen,
Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes
och Annette Clancy valdes till ny styrelseledamot. Bo Jesper Hansen omvaldes
till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med
valberedningens förslag.

Ernst&Young valdes till ny revisor i Sobi fram till slutet av årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt
incitamentsprogram och
överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett
långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning
av programmet i form av en riktad emission av högst 396 180 C-aktier,
bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och
överlåtelse av högst 1 100 235 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 338
766 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak
sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2011 samt VD:s
Aktieprogram 2011.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas
ner frånwww.sobi.com

- - -

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk
fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och
särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till
2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI)
är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Media relations Investor relations |
|Oskar Bosson, Head of Communications Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations |
|T: +46 70 410 71 80 T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135 |
|oskar.bosson@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com |
| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014, klockan 18:30.

Kommuniké från Sobis årsstämma
http://hugin.info/134557/R/1783982/611124.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) via Globenewswire

HUG#1783982

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.