Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-29

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ): Sobi publicerar sin rapport för det tredje kvartalet 2015

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)(Sobi) presenterade idag sitt resultat för
det tredje kvartalet 2015. Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt SEK
786 M (666), en ökning med 18 procent jämfört med föregående år.
Produktintäkterna ökade med 21 procent, där speciellt Orfadin® och Kineret®
uppvisade starka resultat.
Verksamhetsöversikt Q3 2015

* Erhöll CHMP rekommendation för Elocta® för behandling av hemofili A
* Utnyttjade optionen på Alprolix®
* Erhöll marknadsgodkännande i Australien för Kineret för sällsynt form av
kronisk artrit hos barn
* FDA utvärderar Sobis ansökan för marknadsgodkännande av Orfadin i flytande
form

Finansiell översikt Q3 2015 (Q3 2014)

* Totala intäkter uppgick till 786 MSEK (666), en ökning med 18 procent (8
procent utan valutaeffekter)
* Produktintäkterna uppgick till 645 MSEK (532), en ökning med 21 procent (10
procent utan valutaeffekter)
* Bruttomarginalen var 62 procent (59)
* EBITA uppgick till 97 MSEK (120)
* Likvida medel uppgick till 914 MSEK vid kvartalets slut

"Det tredje kvartalet fortsatte på samma sätt som det första halvåret, med en
god utveckling för hela den kommersiella verksamheten och med flera viktiga
milstolpar för vår hemofiliverksamhet," sa Geoffrey McDonough, vd och
koncernchef för Sobi. "De totala intäkterna under det tredje kvartalet
uppgick till 786 MSEK, en ökning med 18 procent - 8 procent i fasta
valutakurser - jämfört med föregående år. Bruttomarginalen låg i linje med
våra förväntningar och kassaflödet ökade kraftigt jämfört med samma period
förra året."
Utsikterna för 2015 - EBITA-intervallet reviderat

Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret 2015 kommer att ligga i
intervallet 3 000 till 3 200 MSEK och bruttomarginalen i intervallet 59-61
procent. Rörelsekostnaderna bedöms öka i samband med att bolaget fortsätter
förberedelserna inför den planerade lanseringen av Elocta.

Baserat på resultatet för de första tre kvartalen 2015, förväntar sig nu Sobi
att EBITA för helåret 2015 kommer att ligga i intervallet 350-400 MSEK
(tidigare 325-400 MSEK).

Utsikterna för 2015 exkluderar intäkter från den potentiella lanseringen av
Elocta i Europa.

----------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal |
| Q3 Q3 jan-sep jan-sep Helår |
| Belopp i MSEK 2015 2014 Förändring 2015 2014 Förändring 2014 |
| Rörelsens intäkter 786 666 18% 2 414 1 902 27% 2 607 |
| Bruttoresultat 486 395 23% 1 486 1 121 33% 1 548 |
| Bruttomarginal 62% 59% 62% 59% 59% |
| EBITA1 97 120 -19% 343 -82 >100% -43 |
| EBITA före nedskrivning 97 120 -19% 343 243 41% 307 |
| EBIT (Rörelseresultat) 25 50 -50% 129 -292 >100% -325 |
| Periodens resultat 5 53 -90% 77 -250 >100% -268 |
| |
| 1Jan-sep 2014 inkluderar nedskrivningen av Kiobrina® om 325 MSEK i Q1. |
----------------------------------------------------------------------------------------
---

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla
innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv.
Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och
genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och
särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern,
Ryssland och Nordafrika. Intäkterna uppgick 2014 till 2,6 miljarder kronor
och antalet anställda var cirka 600. Aktien (STO: SOBI) är noterad på NASDAQ
Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Media relations Investor relations |
| Oskar Bosson, Head of Communications Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations |
| T: +46 70 410 71 80 T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135 |
| oskar.bosson@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobi Q3-rapport 2015
http://hugin.info/134557/R/1961108/715638.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) via Globenewswire

HUG#1961108

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.