Du är här

2016-02-26

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ): Sobi publicerar sin rapport för fjärde kvartalet samt helåret 2015

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)(Sobi(TM)) presenterade idag sin
bokslutskommuniké för 2015. Intäkterna för helåret uppgick till total 3 228
MSEK (2 607), en ökning med 24 procent jämfört 2014. Intäkterna i fjärde
kvartalet var 15 procent högre jämfört med föregående år och
produktintäkterna ökade med 21 procent, där speciellt Orfadin® (nitisinon)
och Kineret® (anakinra) uppvisade starka resultat.

Verksamhetsöversikt Q4 2015

* Elocta® (efmoroctocog alfa) godkänd i Europa för behandling av hemofili A
* Nya data visade att Elocta och Alprolix® (rFIXFc) kan bidra till bättre
kontroll av blödningar i de värst drabbade lederna hos personer med
hemofili A och B
* Sobi och Biogen initierade leverans av behandling mot hemofili till World
Federation of Hemophilia för patienter i utvecklingsländer genom den
största donationen någonsin
* Xiapex® (kollagenas clostridium histolyticum) godkänd i EU för behandling
av två Dupuytrenssträngar vid samma tillfälle

Finansiell översikt Q4 2015 (Q4 2014)

* Totala intäkter uppgick till 814 MSEK (705), en ökning med 15 procent (9
procent utan valutaeffekter)
* Produktintäkterna uppgick till 698 MSEK (575), en ökning med 21 procent (13
procent utan valutaeffekter)
* Bruttomarginalen var 64 procent (60)
* EBITA uppgick till 90 MSEK (38)

Finansiell översikt för helåret 2015 (2014)

* Totala intäkter uppgick till 3 228 MSEK (2 607), en ökning med 24 procent
(14 procent utan valutaeffekter)
* Produktintäkterna uppgick till 2 568 MSEK (1 989), en ökning med 29 procent
(18 procent utan valutaeffekter)
* Bruttomarginalen var 62 procent (59)
* EBITA uppgick till 433 MSEK (-43)
* Likvida medel uppgick till 904 MSEK vid årets slut (519)

"2015 var ett viktigt år för Sobi. Vi levererade starka resultat, välkomnade
många nya kollegor, utökade våra marknader och erhöll viktiga
myndighetsgodkännanden för våra produkter," sa Sobis vd och koncernchef
Geoffrey McDonough. "I synnerhet godkännandet av Elocta, vår hemofili
A-behandling med förlängd halveringstid, har potential att skapa ett
paradigmskifte i behandlingen av och skydd mot blödningar och ledskador för
personer med hemofili A. Dessa framsteg skapar en grund för vår framtida
tillväxt."

------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal |
| Q4 Q4 Helår Helår |
| Belopp i MSEK 2015 2014 Förändring 2015 2014 Förändring |
| Rörelsens intäkter 814 705 15% 3 228 2 607 24% |
| Bruttoresultat 520 427 22% 2 007 1 548 30% |
| Bruttomarginal 64% 60% 62% 59% |
| EBITA1 90 38 >100% 433 -43 >100% |
| EBITA före nedskrivning 90 63 41% 433 307 41% |
| EBIT (Rörelseresultat) 17 -33 >100% 146 -325 >100% |
| Periodens resultat -9 -17 48% 68 -268 >100% |
| |
| 12014 inkluderar nedskrivningen av Kiobrina® om 325 MSEK i (Q1) och Multiferon |
| om 25 MSEK i (Q4). |
------------------------------------------------------------------------------------
Utsikter för 2016[1]

För 2016 förväntar sig Sobi att intäkterna för helåret kommer att ligga i
intervallet 4 300 till 4 500 MSEK och bruttomarginalen förväntas ligga i
intervallet 66-68 procent. EBITA för helåret förväntas hamna i intervallet
700-800 MSEK.

---

Sobis bokslutskommuniké för 2015 finns
http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/.

Om Sobi(TM)

Sobi(TM) är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta
sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa
behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen
fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar.
Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag
av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi
är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av
biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder kronor och
antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är noterad på NASDAQ
Stockholm. Ytterligare information finns påwww.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Media relations Investor relations |
| Oskar Bosson, Head of Communications Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations |
| T: +46 70 410 71 80 T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135 |
| oskar.bosson@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobi lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016, klockan
08:00.
---------------------------------------[1]2016 kommer att påverkas av en engångsintäkt för Elocta som beräknas bli
300 - 325 MSEK. Denna engångsintäkt kommer att rapporteras i
resultaträkningen, men inte ha någon kassaflödespåverkan. Rörelsekostnaderna
inkluderar Sobis del av löpande kostnader för Elocta som beräknas uppgå till
200 - 250 MSEK. Dessa utsikter exkluderar ett eventuellt godkännande och en
lansering av Alprolix under 2016.

Sobi_Q4_Report_2015_SWE
http://hugin.info/134557/R/1989712/730774.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) via Globenewswire

HUG#1989712

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.