Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

Swedish Orphan Biovitrum AB: Sobi publicerar bokslutskommunikén för 2018

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™)
presenterar idag bokslutskommunikén för 2018. Totala intäkter ökade
för kvartalet med 37 procent till 2 571 MSEK jämfört med det fjärde
kvartalet 2017 (29 procent exklusive valutakurseffekter, CER). EBITA
uppgick till 916 MSEK, en ökning om 48 procent i kvartalet, och
bruttomarginalen var 74 procent.

Sammanfattning

· Totala intäkter uppgick till 2 571 MSEK (1 875) för Kv4 och 9 139
MSEK (6 511) för helåret

· 37 procents försäljningstillväxt i Kv4 jämfört med Kv4 2017 (29
procent räknat i CER)

· EBITA1 ökade med 48 procent till 916 MSEK (619) för Kv4 och med 74
procent till 3 571 MSEK (2 053) för helåret

· Resultat per aktie uppgick till 2,20 SEK (1,33) för Kv4 och 8,97
SEK (4,27) för helåret

· Nettokassa om 2 995 MSEK per den 31 december 2018 (1 472 per den
31 december 2017)

· Intäkterna för Elocta® uppgick till 945 MSEK (540) för Kv4 och 3
261 MSEK (1 557) för helåret

· Intäkterna för Alprolix® uppgick till 303 MSEK (131) för Kv4 och
974 MSEK (363) för helåret

· SobiTM ingick avtal med AstraZeneca om att förvärva rättigheterna
till Synagis® i USA och att ta del av 50 procent av den framtida
potentiella avkastningen från läkemedelskandidaten MEDI8897 i USA.
Slutförandet av förvärvet offentliggjordes den 24 januari 2019

· Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) godkände Gamifant® för
behandling av primär HLH

· En vetenskaplig artikel för emapalumab presenterades - den första
godkända behandlingen för primär HLH

· Övertygande data från fas 1/2a studien med BIVV001 presenterades
· Utsikter för 2019:
· Intäkterna för helåret förväntas ligga i intervallet 12 500 - 13
000 MSEK

· EBITA för helåret förväntas ligga i intervallet 5 000 - 5 300 MSEK
Finansiell översikt:

Kv4 Kv4 Helår Helår
Belopp i MSEK 2018 2017 Förändring 2018 2017 Förändring
Rörelsens intäkter 2 571 1 875 37% 9 139 6 511 40%
Bruttoresultat 1 894 1 337 42% 6 723 4 657 44%
Bruttomarginal(1) 74% 71% 74% 72%
EBITA(1) 916 619 48% 3 571 2 053 74%
EBITA-marginal (1) 36% 33% 39% 32%
EBIT (Rörelseresultat) 802 509 58% 3 122 1 600 95%
Periodens resultat 595 357 67% 2 418 1 149 110%
Resultat per aktie, SEK 2,20 1,33 66% 8,97 4,27 110%
(1)Alternativa nyckeltal (APM).

Guido Oelkers, vd och koncernchef:
"2018 var ett betydelsefullt år för Sobi. De totala intäkterna ökade
med 40 procent till 9 139 MSEK (6 511) för helåret. Vi skapade en
hävstång i verksamheten och rörelseresultatet, EBITA, ökade med 74
procent för 2018, till 3 571 MSEK (2 053). Bruttomarginalen ökade
till 74 (72) procent. Vi gjorde stora förändringar i verksamheten och
fortsatte bygga bolagets framtid genom omfattande förvärv. Vi gjorde
också betydande framsteg i vår utvecklingsportfölj."

Utsikter 20191
Sobi förväntar sig intäkter för helåret att ligga i intervallet 12 500
- 13 000 MSEKDe främsta faktorerna för omsättningstillväxten är:
fortsatt marknadsandelstillväxt för vår hemofiliverksamhet med Elocta
och Alprolix, förvärvet av Synagis och tillväxten av denna verksamhet
i USA samt lanseringen av Gamifant i USA.

EBITA för helåret förväntas ligga i intervallet 5 000 - 5 300 MSEK.
Under 2019 kommer vi att öka marknadsinvesteringar inom
hemofiliverksamheten och för kommersialiseringen av Gamifant. Vidare
kommer vi också att utöka R&D-aktiviteter för emapalumab.

(1)Vid växelkurser per den 20 februari 2019.

Telefonkonferens
Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med
presentation av resultaten klockan 14:00 idag. Presentationen kommer
att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att
ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i
efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen
kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före konferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 505 583 53
UK: +44 33 330 092 73
US: +1 646 722 49 02

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.
(http://event.on24.com/wcc/r/1920193-1/49A6CE48A1A40F8ADACAFBEA9308FC70?p...)

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via
samma länk som ovan.

---

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med
sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt
biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar
inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något
sällsynt till sällsynta sjukdomar-en tro på styrkan av fokus, kraften
av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns
till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050
medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår
framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och
Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK.

Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta

Media/Investerare Investerare
Linda Holmström, Senior Jörgen Winroth, Senior IR Advisor
Communications/IR Manager
+46 708 734 095 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com
Paula Treutiger, Head of
Communications & Investor
Relations
+46 733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/CC93124D997603F2E0...
https://mb.cision.com/Main/14266/2745308/994461.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.