Du är här

2018-07-18

Swedish Orphan Biovitrum AB: Sobi™ publicerar rapporten för det andra kvartalet 2018

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™)
presenterar idag rapporten för det andra kvartalet 2018. Totala
intäkter ökade med 40 procent till 2 289 MSEK jämfört med andra
kvartalet 2017 (36 procent exklusive valutakurseffekter). EBITA
uppgick till 951 MSEK, en ökning om 94 procent, och bruttomarginalen
var 73 procent.

Kv2 överträffar våra förväntningar

· Totala intäkter uppgick till 2 289 MSEK (1 639) for Kv2 och 4 253
MSEK (3 035) for H1.

· 40 procents försäljningstillväxt i kvartalet jämfört med det andra
kvartalet 2017

(36 procent exklusive valutakurseffekter)
· EBITA ökade med 94 procent till 951 MSEK (492) för Kv2 och 92
procent till 1 722 MSEK (898) för H1.

· Nettokassa om 2 300 MSEK (1 472 MSEK per den 31 december 2017)
· Intäkterna för Elocta® och Alprolix® uppgick till 794 MSEK (351)
respektive 263 MSEK (84) för Kv2

· Kineret®-försäljningen uppgick till 340 MSEK (286) för Kv2, en
ökning om 19 procent

· Kineret godkändes av Europakommissionen för behandling av Stills
sjukdom

· Försäljningen av Orfadin® uppnådde sin högsta nivå hittills, men
en försäljningstillväxt om 7 procent och uppgick till 236 MSEK (220)
i Kv2

· Fas 1/2a-studien EXTEN-A med BIVV001 visade lovande resultat
· Rekryteringen av patienter till fas 2-studien anaGO med Kinret för
potentiell behandling av akut gikt slutfördes

· Första patienten till studien med SOBI003 som en möjlig behandling
av MPS IIIA, uppfyllde inklusionskriterierna

· Uppjusterade utsikter
Finansiell översikt

Kv2 Kv2 H1 H1 Helår
Belopp i MSEK 2018 2017 Förändring 2018 2017 Förändring 2017
Rörelsens intäkter 2 289 1 639 40% 4 253 3 035 40% 6 511

Bruttoresultat(1) 1 677 1 163 44% 3 089 2 191 41% 4 657

Bruttomarginal(2) 73% 71% 73% 72% 72%
EBITA(2) 951 492 94% 1 722 898 92% 2 053
EBITA-marginal(2) 42% 30% 40% 30% 32%
EBIT 841 381 120% 1 500 666 125% 1 600
(Rörelseresultat)
Periodens 685 265 158% 1 200 468 157% 1 149
resultat(3)
Resultat per aktie, 2,54 0,99 158% 4,45 1,74 156% 4,27
SEK
(1)2017 inkluderar
en engångsjustering
av lager om 59 MSEK
med anledning av
försenad
frisläppning av
läkemedelsubstansen
för Kineret
tillverkad 2016.
(2)Alternativt
nyckeltal (APM).
(3)Uppskjuten skatt
justerades 2017,
påverkade
resultaträkningen
för perioden Q2
2017 med MSEK 19.

Guido Oelkers, vd:
"De totala intäkterna ökade med 40 procent till 2 289 MSEK för
kvartalet. Försäljningen av Elocta och Alprolix var återigen
imponerande. Specialty Care ökade med 11 procent och Kineret visade
stark tvåsiffrig tillväxt, samtidigt nådde försäljningen av Orfadin
sin högsta nivå hittills trots inträde av generika på marknaden.
Europakommissionen godkände Kineret för behandling av Stills sjukdom
och vi slutförde rekryteringen till fas-2 studien anaGO."

Utsikter 20181,2 - uppjusterade

Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret kommer att ligga i
intervallet 8 600 - 8 800 MSEK (7 900 - 8 100).

Bruttomarginalen förväntas att bli minst 70 procent (oförändrad).

Sobi förväntar sig att EBITA för helåret kommer att ligga i
intervallet 3 400 - 3 600 MSEK (2 800 - 3 000).

(1)Vid nuvarande växelkurser per 18 juli 2018.

(2)De senaste utsikterna publicerades den 26 april 2018.

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med
presentation av resultaten klockan 14:00 idag. Presentationen kommer
att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att
ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i
efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen
kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före
telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 566 42 697
UK: +44 203 008 98 09
US: +1 855 753 22 36

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.
(http://event.on24.com/wcc/r/1781951-1/38A4ADF08B47E84C810A5771EEE4ED2E)

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via
samma länk som ovan.

Sobis rapport för det andra kvartalet hittar du här
(https://www.sobi.com/sv/Investerare-och-Media/Finansiella-Rapporter).

----

Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta
sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att
tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor
som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst
på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom
utveckling och kommersialisering av specialistläkemedel är en viktig
del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort
kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel.
Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet
anställda var cirka 850. Aktien

(STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information
finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Jörgen Winroth, Vice
Communications Manager President, Head of Investor
Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579
0506
linda.holmstrom@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Communications
Manager, försorg för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedish-orphan-biovitrum-ab/r/sobi--publicerar...
http://mb.cision.com/Main/14266/2577166/879863.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.