Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Swedish Orphan Biovitrum AB: Sobi™ slutför förvärvet av de globala rättigheterna till emapalumab från Novimmune

Efter att ha erhållit godkännanden från relevanta
konkurrensmyndigheter har Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™)
(http://www.sobi.com/) (STO: SOBI) slutfört förvärvet gällande de
globala rättigheterna till emapalumab från Novimmune SA. Att Sobi
ingått ett exklusivt licensavtal gällande de globala rättigheterna
till emapalumab offentliggjordes den 20 juli 2018.

Emapalumab är en särläkemedelskandidat i sen fas för behandling av
primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH). Emapalumab är
utvecklat av Novimmune SA, ett privatägt företag inom forskning och
klinisk utveckling av läkemedel inriktade på sällsynta
inflammationssjukdomar, immunsjukdomar och immunonkologi.

Förvärvet i sammandrag

· Ett strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera
emapalumab, en mycket attraktiv särläkemedelskandidat i sen fas som
är avsedd för behandling av primär hemofagocyterande lymfohistiocytos
(HLH), en sjukdom med ett stort medicinskt behov.

· Emapalumab medför en attraktiv affärsmöjlighet i närtid med en
försäljningspotential från 2019 och framåt och en beräknad
toppförsäljning om 2,5-3 miljarder SEK årligen.

· En ansökan om registrering för emapalumab lämnades in till den
amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, i mars 2018 och beslut väntas
i slutet av 2018. FDA har tilldelat emapalumab särläkemedelsstatus,
"Breakthrough Designation". I Europa är emapalumab berättigad till
europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, PRIME-program för
prioriterade läkemedel. En europeisk ansökan om marknadsgodkännande
accepterades av EMA i augusti 2018.

· Emapalumab har potential för att ha terapeutiskt värde för fler
allvarliga sjukdomar, bland annat pågår eller planeras studier för
sekundär HLH och hematopoetiska stamcellstransplantationer.

· Avtalet föreskriver en inledande betalning om 50 MCHF (450 MSEK)
kontant, med därefter tillkommande betalningar över en åttaårsperiod
om motsvarande 400 MCHF (3 600 MSEK). Vid slutförandet av samtliga
betalningar tillfaller immateriella rättigheter för emapalumab Sobi,
inklusive patent, data och know-how. Endera parten har möjligheten
att tidigarelägga tidpunkten för de tillkommande betalningarna när
som helst efter 1 juli 2019.

· En icke-bindande avsiktsförklaring gällande ett potentiellt
efterföljande förvärv av emapalumab har också ingåtts.

---

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive
uttalanden om de potentiella fördelarna som kan härledas från
licensavtalet rörande emapalumab, planer och beräknade tidpunkter
avseende potentiellt godkännande av emapalumab i USA, samt framtida
försäljningspotential gällande emapalumab. Dessa framåtblickande
uttalanden bygger på ledningens förväntningar och antaganden vid
tidpunkten för detta pressmeddelande, och faktiska resultat kan
avvika avsevärt från vad som uttrycks i dessa framåtblickande
uttalanden till följd av olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar
risker att ansökningar hos amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inte godkänns och att adekvat
prissättning och läkemedelssubvention för emapalumab i USA och Europa
inte är tillgänglig. De framåtriktade uttalanden som framgår häri
lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och Sobi åtar sig
inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera dessa uttalanden,
förutom vad som kan krävas enligt lag eller regler.

Om Sobi™

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta
sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att
tillhandahålla innovativa behandlingar som gör betydande skillnad för
människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen
fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care.
Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom
Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär
inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och
produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5
miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns
www.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Media Investerare
Charlotte af Klercker, Head of Jörgen Winroth, Vice
Communications (T.f.) President, Head of Investor
Relations
+46 707 297 327 +1 347 224 0819, +1 212 579
0506
charlotte.afklercker@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedish-orphan-biovitrum-ab/r/sobi--slutfor-fo...
http://mb.cision.com/Main/14266/2598819/896352.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.