Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Swedish Orphan Biovitrum AB: Styrelsen utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Årsstämman den 4 maj 2021 i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) beslutade - i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet - om riktad nyemission av högst 3 298 984 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022 och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde.
Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning av 100 procent av kvotvärdet, motsvarande cirka 0,55 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas under perioden 21 juli - 4 november 2021.
Bolaget innehar för närvarande 8 670 882 egna stamaktier och inga egna C-aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan avses samtliga återköpta C-aktier omvandlas till stamaktier, varefter antalet egna stamaktier kommer att uppgå till 11 969 866.

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili och immunologi samt för nischindikationer. Sobi har cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Asien. 2020 uppgick Sobis totala intäkter till 15,3 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
 

För mer information, kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
+46 733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Maria Kruse, Corporate Communication & Investor Relations
+46 767 248 830
maria.kruse@sobi.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2021 klockan 19:00 CEST.

Författare Cision