Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Swedish Stirling AB: Rapport tredje kvartalet 2021

Swedish Stirling AB publicerar idag sin kvartalsrapport för 3:e kvartalet 2021.

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling publicerar idag sin kvartalsrapport för perioden 2021-07-01 - 2021-09-30. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning. Bland väsentliga händelser under perioden märks:

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 50 TSEK (- TSEK). Totala intäkter samt aktiverat arbete för kvartalet var 10 666 TSEK (7 135 TSEK).

  • Resultatet per aktie före utspädning för kvartalet var -0,13 SEK (-0,24 SEK).

  • Mia Engnes, Director Northvolt Ett, valdes in som ny styrelseledamot i Swedish Stirlings bolagsstyrelse vid en extra bolagsstämma. Hon ersatte styrelseledamoten Andreas Ahlström.

  • VD Gunnar Larsson utnyttjade 250 teckningsoptioner för att teckna 2 500 000 nya aktier i Swedish Stirling AB, vilket tillförde bolaget cirka 5 740 000 kronor. Efter transaktionen är Gunnar Larssons innehav i Swedish Stirling 3 760 000 aktier, vilket motsvarar 2,9 procent av aktierna i bolaget.

  • Swedish Stirling AB har anlitat Dan Hillén som ny CFO och medlem i bolagets ledningsgrupp. Han har en gedigen bakgrund i rollen som CFO från flera bolag och kommer närmast från tjänsten som CFO på Alelion. Han tillträdde den 1 oktober 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Styrelsen för Swedish Stirling utser Dennis Andersson till ny VD i bolaget. Dennis tillträder tjänsten den 15 november 2021.

Swedish Stirlings vd Gunnar Larsson kommenterar kvartalsrapporten den 3 november kl 10:30 på https://www.finwire.tv/webcast/swedish-stirling/q3-2021/

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Författare Cision