Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-21

Swedol AB: Årsstämma i Swedol AB (publ)

Vid årsstämman i Swedol AB (publ) onsdagen den 21 maj 2014 beslutades
i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för
räkenskapsåret 2013 skall ske med 0,20 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen
den 26 maj 2014. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och
beräknas äga rum fredagen den 30 maj 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet

för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med totalt 810 000
kronor förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå
till tre ledamöter. Arvodet ska fördelas med 190 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 140 000 kronor till var och en av
övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamot
av revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 20 000
kronor. Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisorer skall
utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att till slutet av årsstämman 2015 utse följande
fem ordinarie styrelseledamöter: John Zetterberg (omval), Rolf
Zetterberg (omval), Jon Pettersson (omval), Gert Karnberger (omval)
och Lotta Lundén (omval).

Till styrelsens ordförande omvaldes John Zetterberg.

Vidare beslutade årsstämman att utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
till revisionsbolag (omval) med Jeanette Cranning som huvudansvarig
revisor.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för inrättande av en valberedning i
enlighet med valberedningens förslag och att valberedningen inför
årsstämman år 2015 skall framlägga förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och
eventuell ersättning för utskottsarbete.

4. Arvodering av revisorer.

5. Valberedning inför årsstämma 2016.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Swedol AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller
kontakta:

För ytterligare information, kontakta John Zetterberg,
styrelseordförande, tel. 08-755 55 16

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedol-ab/r/arsstamma-i-swedol-ab--publ-,c9589126
http://mb.cision.com/Main/1061/9589126/247603.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.