Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-26

Swedol AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI 2018

Bättre lönsamhet och stärkt produktsortiment

Koncernen stärkte både bruttomarginal och rörelsemarginal under det
andra kvartalet och under halvåret som helhet. Försäljningen var god
men påverkades negativt av tappade kundkontrakt och tillfällig
varubrist i Grolls i Sverige.

Andra kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 840,7 Mkr (776,6).
· Bruttomarginalen uppgick till 40,8 % (38,3).
· Rörelseresultatet uppgick till 89,4 Mkr (65,6) och
rörelsemarginalen till 10,6 % (8,4).

· Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,9 Mkr
(3,7).

· Nettoresultatet uppgick till 68,1 Mkr (48,2) och resultat per
aktie till 0,82 kr (0,58).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,1 Mkr
(8,7).

Första halvåret i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 1 545,4 Mkr (1 449,5).
· Bruttomarginalen uppgick till 40,1 % (38,4).
· Rörelseresultatet uppgick till 113,4 Mkr (94,8) och
rörelsemarginalen till 7,3 % (6,5).

· Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 3,7 Mkr
(6,5).

· Nettoresultatet uppgick till 85,5 Mkr (67,7) och resultat per
aktie till 1,03 kr (0,81).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 166,7 Mkr
(38,4).

Viktiga händelser under kvartalet

· Under kvartalet flyttade Swedolbutiken i Östersund in i nya
lokaler. I samband med flytten öppnade Grolls, specialisten på
yrkeskläder och skydd, som en integrerad del av Swedolbutiken.
Hyresavtal tecknades för en ny butik i Karlskrona och en ny
Expressbutik i Fosieby i Malmö. Även dessa butiker kommer att följa
Swedols nya koncept.

· Under kvartalet har Grollsbutikerna i Växjö, Luleå och Lunda
(Stockholm) integrerats i Swedolbutiker. Ett nytt hyresavtal har även
tecknats i Bråstorp i Motala där Swedol och Grolls flyttar in i nya
gemensamma lokaler i enlighet med Swedols nya koncept.

· Nordstjernan AB genomförde det tidigare offentliggjorda förvärvet
av AB Zeldas aktier. Genom transaktionen med Zelda uppnådde
Nordstjernan ett ägande representerande 57,2 % av rösterna och 48,8 %
av de utestående aktierna i Swedol. Nordstjernan blev därmed skyldigt
att lämna ett budpliktsbud. Efter det avslutade budpliktsbudet äger
Nordstjernan 55 283 271 aktier i Swedol, varav 1 820 000 A-aktier och
53 463 271 B-aktier, motsvarande 66,4 procent av de utestående
aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol.

· Vid årsstämman den 15 juni beslutades om vinstutdelning för
räkenskapsåret 2017 med 0,90 kronor per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Utbetalning skedde genom Euroclear Sweden AB den
25 juni.

· Vid årsstämman den 15 juni beslutades om omval av
styrelseledamöterna Peter Hofvenstam, Lars Lindgren, Leif
Reinholdsson, Christina Åqvist och Sofie Löwenhielm samt att genom
nyval utse Staffan Andersson till styrelseledamot för tiden intill
slutet av årsstämman 2019. Till styrelsens ordförande valdes Lars
Lindgren. Styrelseledamöterna Rolf och John Zetterberg hade avböjt
omval.

· Avtal tecknades om att förvärva minoritetsägarnas andel i Univern
Senter Arendal AS med tillträde den 1 juli.

Viktiga händelser efter perioden

· Magnus Landgård Lyckman tillträder som chef för division Kläder
och Skydd efter sommaren. Han ersätter Mikael Nordin som lämnar
bolaget. Landgård Lyckman som idag är Retailchef med ansvar för
samtliga butiker i Sverige blir även ny medlem i ledningsgruppen.

VD:s kommentar

"Inom koncernen så jobbar vi intensivt med produktutveckling och vi
har stärkt vårt produktutvecklingsteam inom division Kläder och
skydd. Björnkläders lansering av ett nytt sortiment under namnet
Carpenter Soul fick ett mycket bra mottagande av kunderna under
kvartalet."

"Fortsättningsvis ligger vårt fokus på att bibehålla den positiva
utvecklingen avseende tillväxt och marginaler som vi har haft under
lång tid."

"Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi letar aktivt men
omsorgsfullt efter potentiella förvärvsmöjligheter."

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se
(http://media.ne.cision.com/l/tdzbqoxd/www.swedol.se/) eller
kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17
clein.ullenvik@swedol.se

Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72
452 60 40 irene.bellander@swedol.se (lars.axelson@swedol.se)

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli
2018 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedol-ab/r/delarsrapport-1-januari-30-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/1061/2580856/883361.pdf
http://mb.cision.com/Public/1061/2580856/9e9a20e21a040f8d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.